Yhteisvastuukeräys kokosi ihmisarvoisen vanhuuden puolesta yli 5 miljoonaa euroa

Keräyksen kokonaistulos on 5 075 140,55 euroa. Vuoden 2005 tulos oli 4,7 miljoonaa euroa eli nousua vuodesta 2005 on lähes 8 prosenttia.

Yhteisvastuukeräyksen 2006 tuloilla autetaan yksinäisiä ja turvattomissa oloissa eläviä vanhuksia kotimaassa ja ulkomailla. Keräyksen teemana oli "Ihmisarvoinen vanhuus".

"Vanhusten hyväksi tehtävä työ Suomessa ja kehitysmaissa vetosi lahjoittajiin. Yhteisvastuukeräyksen yhteistyökokeilu Taideteollisen korkeakoulun kanssa osoittautui erittäin toimivaksi: keräyksen näkyvyyttä edisti hyvin huomattu ja vaikuttava mainoskampanja samoin kuin vanhusten ongelmien vahva esiintulo tiedotusvälineissä yleisestikin", arvioi keräysjohtaja Kalle Kuusimäki.

Vanhuksille tukea kehitysmaissa ja 11 paikkakunnalla Suomessa

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia käytetään kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Vuoden 2006 keräyksen varoilla Angolassa myös toteutetaan kolmevuotinen erityisprojekti, jonka avulla vanhukset saavat konkreettista apua ja tuekseen vapaaehtoisia. Tavoitteena on auttaa kyläyhteisöä itse auttamaan omia vanhuksiaan. Hanketta varten on koulutettu vastuuhenkilö ja kaksi kylätyöntekijää.

Kotimaiseen Anna & Arvo -vanhushankkeeseen käytetään 20 prosenttia keräyksen tuotosta. Hiippakuntien ja seurakuntien tekemään avustustyöhön ohjataan 20 prosenttia.

Lisätietoja ja seurakuntakohtaiset keräystiedot Yhteisvastuukeräyksen verkkosivuilla
www.yhteisvastuu.fi