Yhteisvastuukeräyksen tuotto luovutettiin tasavallan presidentti Tarja Haloselle

Yhteisvastuukeräyksen 2008 tuotto luovutettiin tiistaina 7. lokakuuta keräyksen suojelijalle, tasavallan presidentti Tarja Haloselle. Keräyksen teema oli "Työ ja osallisuus". Kotimaassa tuettiin kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä ja ulkomaankohteena oli Liberia. Keräystulos oli 4 714 776 euroa.

"Erityisesti ilahduttaa tämän vuoden keräyksen suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Yli 4000 suomalaista yritysjohtajaa sai Haluan töihin -mainoskampanjan aikana Yhteisvastuulta kirjeen, jossa haastettiin heitä palkkaamaan kehitysvammaisia työntekijöitä. Tulos ylitti odotukset: ainakin 20 kehitysvammaista suomalaista on työllistynyt tai työllistymässä", iloitsee Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen.
Työ jatkuu kehitysvammaisten tukijärjestöjen yhteisvastuuvaroilla käynnistyvien hankkeiden suojissa.

Yhteisvastuu-hankkeita myös Liberiassa

Kirkon Ulkomaanapu kohdentaa Yhteisvastuu-tuotostaan Liberiaan runsaat 300 000 euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Sillä tuetaan sekä jo käynnissä olevaa Luterilaisen maailmanliiton työtä että kahta uutta, yhdessä uusien paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa käynnistettävää hanketta.

Ensimmäinen uusista hankkeista keskittyy maataloustuotannon monipuolistamiseen ja jatkojalostuksen kehittämiseen. Tavoitteena on sekä parantaa ihmisten vielä heikkoa ruokaturvaa että kohentaa toimeentuloa edistämällä tuotteiden pääsyä markkinoille. Toinen hanke parantaa nuorten työllisyyttä ja toimeentuloa antamalla erityisesti pienyrittäjyydessä tarvittavien tietojen ja taitojen koulutusta. Lisäksi tuetaan nuorten ammatillista koulutusta.

Vapaaehtoiset kerääjät tekivät hyvän tuloksen

Perinteinen ovelta ovelle -listakeräys tuotti entiseen tapaan suurimman osan tuotosta eli 37 prosenttia. Lipaskeräyksellä saatiin 14 prosenttia kokonaistuotosta. Kampanjatuotteiden myynti ja tapahtumatuotto oli yhteensä lähes 30 prosenttia. Kolehdeilla ja pankkisiirroilla kerättiin 16 prosenttia tuloksesta. Keräyksen esimiehenä toimi Porvoon hiippakunnan piispa Gustav Björkstrand.

Yhteisvastuu 2009 jatkaa Työ ja osallisuus -teemalla. Kotimaassa tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä ja ulkomaan kohde on Bangladesh.

Lisätietoja:

Yhteisvastuukeräys:

Keräysjohtaja Tapio Pajunen 0400 870 041
Keräyssihteeri Ulla Pesola 040 700 9902
Kampanjasuunnittelija Laura Hakoköngäs 0400 955 047
Valtakunnalliset tulostiedot verkossa www.yhteisvastuu.fi

Kirkon Ulkomaanapu:

Maija Sankari 040 559 4030