Yhteisvastuu-kampanja maahanmuuttajista on yhteiskuntaviestintäteko 2009

Yhteisvastuun viime vuoden kampanja ”Haasta ennakkoluulosi” palkittiin Yhteiskuntaviestinnän yhdistyksen (YVY) vuoden 2009 yhteiskuntaviestintätekona. Kampanjan suunnittelusta vastasi Taideteollinen korkeakoulu yhdessä Yhteisvastuukeräyksen kanssa.

Maahanmuuttajien ja heidän työllistymisensä valitsemista keräyskohteeksi pidettiin rohkeana tekona. Palkinnon perusteluissa todettiin, että Yhteisvastuuta on vuosittain jatkuvasti kehitetty. Vuoden 2009 keräys poikkesi aiheeltaan turvallisesta ja perinteisestä, ja lähestymistapa oli ajatuksia herättävä. Lisäksi keräys oli tällä kertaa selkeästi suunnattu nuorille.

Kampanjan ajaksi verkkosivuille tehtyä haastaennakkoluulosi.fi-sivustoa pidettiin hyvänä tapana saada ihmiset miettimään omia asenteitaan maahanmuuttajia kohtaan. Kampanjasivustolla ennakkoluulonsa haastoikin yli 30 000 ihmistä. Kampanjan jalkautuminen Facebookiin kertoo siitä, että uusien viestintäkeinojen merkitys perinteisten keräysten apuna on ymmärretty.

Kampanjaa pidettiin hyvin suunniteltuna ja toteutettuna ja sen visuaalista ilmettä taitavana ja laadukkaana. Taideteollinen korkeakoulun nuorten suunnittelijoiden käyttö näkyy palkinnonantajien mielestä raikkaana näkökulmana kampanjan visuaalisessa ilmeessä.

Kampanja näkyi ulko-, lehti- ja verkkomainoksissa ja lisäksi tietoiskuina YLE:llä. Keräys tuotti lähes 4,4 miljoonaa euroa, mitä voidaan pitää erinomaisena tuloksena taantuman aikana. Yhteisvastuuvaroin rahoitetaan seitsemää hanketta, jotka edistävät maahanmuuttajien työllistymistä. Lisätietoa hankkeista: www.kirkkopalvelut.fi/yhdessa.

60-vuotias Yhteisvastuukeräys on suurin Suomessa vuosittain järjestettävä kansalaiskeräys. Sen järjestää helmi-huhtikuussa Kirkkopalvelut ry. Keräyksessä on mukana 40 000 vapaaehtoista ympäri maan.

Vuoden yhteiskuntaviestintäteko -kilpailu järjestettiin nyt 11:nnen kerran. Kilpailun tarkoituksena on palkita tavoitteellista yhteiskunnallista viestintää.

(Kirkon tiedotuskeskus)