Yhteisvastuu keräsi reilut 4,38 miljoonaa euroa yksinäisille nuorille

Suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle tänä vuonna 4 381 956,40 euroa. Varoilla torjutaan nuorten yksinäisyyttä Suomessa ja Mosambikissa. Keräystuotosta 60 prosenttia tukee Kirkon Ulkomaanavun työtä.

"Viime vuonna juuri ennen Yhteisvastuukeräyksen käynnistymistä tapahtunut Haiti-katastrofi kosketti sekä lahjoittajia että yhteisvastuukerääjiä ennen näkemättömällä tavalla, mikä näkyi huikeana keräystuloksena", Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen sanoo. Kuluvana vuonna keräystulos palasi vuotta 2010 edeltävälle tasolle.

"Seurakunnat ja vapaaehtoiset ovat jälleen tehneet valtavan hienoa työtä, vaikka viime vuoden tuloksesta jäätiinkin. Keräystulos osoittaa, että nuorten yksinäisyys ja syrjäytyminen koetaan vakavaksi ongelmaksi, jonka torjumista suomalaiset haluavat tukea", Pajunen jatkaa.

Mosambikin slummeihin apua

Mosambikissa yhteisvastuuvaroin koulutetut tukihenkilöt etsivät eniten tukea tarvitsevia perheitä ja orpolapsia Xikhelenin slummissa Maputossa. Tukihenkilöt neuvovat arjen asioissa, ohjaavat sairaat hoitoon ja antavat tarvittaessa ruoka-apua. Nuorille tarjotaan myös ammattikursseja ja koulutusta yritystoiminnassa.

Keräystilitys luovutetaan tänään 4.11. keräyksen suojelijalle, tasavallan presidentti Tarja Haloselle.

Tuotto jaetaan Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyön ja katastrofiavun (60 %), Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Mielenterveysseuran ja Suomen Punaisen Ristin (20 %), Kirkon diakoniarahaston ja hiippakuntien (10 %) sekä seurakuntien diakoniatyön (10 %) kesken.

Vuoden 2012 Yhteisvastuukeräys tukee pienrahoitustoimintaa Ugandassa ja torjuu ylivelkaantumista Suomessa. Keräys käynnistyy sunnuntaina 5.2.2012 ja sen esimiehenä toimii Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala.

Lisätietoja:
Maija Sankari, viestintäpäällikkö, Kirkon Ulkomaanapu, p 040 559 4030, maija.sankari@kirkonulkomaanapu.fi
Tapio Pajunen, keräysjohtaja, Yhteisvastuukeräys, p. 0400 870 041, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi

Valtakunnalliset tulostiedot: www.yhteisvastuu.fi