Vuosituhattavoitteiden saavuttaminen vaatii uusia keinoja

New Yorkissa pidetään parhaillaan YK:n vuosituhattavoitteiden seurantakokousta. Tavoitteet uhkaavat jäädä saaavuttamatta, ellei uusista merkittävistä apupaketeista ilmoiteta. Kokouksen loppuasiakirja ”Keeping the Promise” kaipaa konkreettista toimenpideohjelmaa tavoitteisiin pääsemiseksi.

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala pitää tärkeänä toisaalta yksityissektorin vetämistä mukaan taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi, toisaalta ihmisoikeusnäkökulman entistä vahvempaa linkittämistä vuosituhattavoitteisiin.

”New Yorkissa tulee käynnistää vakava neuvotteluprosessi yksityissektorin kanssa siitä, miten se voi tulla mukaan investoimaan kehitysmaihin ja tätä kautta aikaansaada merkittävää taloudellista kasvua ja kestävämpiä edellytyksiä kehitykselle”, Parhiala toteaa.

”Raha ei kuitenkaan yksin ratkaise köyhyysongelmaa. Köyhä on vallaton ja oikeudeton. Häneltä puuttuvat riittävät mahdollisuudet vaikuttaa itse oman elämänsä suuntaan. Hallitusten on pantava erityispainoa ihmisoikeuksien toteutumiselle, mukaan lukien sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet. Olennaista on, että jokainen voi tulla kuulluksi omissa asioissaan.”

Vuosituhattavoitteet ovat kansainvälisen yhteisön tärkeä sitoutumisen ilmaus köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden voittamiseksi. New Yorkin kokouksessa on tunnustettava koulutukseen, terveyteen ja nälän poistamiseen liittyvien tavoitteiden huolestuttava tilanne ja sitouduttava vahvasti toimenpiteisiin niiden parantamiseksi. Pauliina Parhiala muistuttaa, että samalla pitäisi jo katsoa vuosituhattavoitteiden ohi eteenpäin.

”New Yorkin kokous tulee nähdä alkuna prosessille, jossa otetaan ensi askeleet vuoden 2015 jälkeiseen kehitykseen.”

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala, p. 0400 103 280