Vetoomus eduskuntaryhmille kehitysyhteistyömäärärahojen puolesta

Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto ovat lähettäneet eduskuntaryhmien puheenjohtajille oheisen avoimen kirjeen, jossa ne vetoavat Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen puolesta.

– Pelkään, ettei hallituksessa ole ajateltu loppuun kehitysyhteistyömäärärahojen mittavan leikkaamisen vaikutuksia.  Leikkaukset johtaisivat uusien ihmishenkien menettämiseen talouskriisin ja ilmastonmuutoksen takia. Eivät suomalaiset sellaista hyväksyisi. Hallituksen säästöjen vuoksi ohjelmien lopettaminen kokonaan olisi kohtuutonta. Kansainvälinen vastuumme köyhyyden poistamisesta pitää vain kantaa, toteaa Kirkon Ulkomaanavun hallituksen puheenjohtaja Markku Porvari.

Avoin kirje Eduskuntaryhmien puheenjohtajille                                                

Ulkoministeriön kesällä teettämän tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista oli sitä mieltä, että Suomen tulisi nykyisessä taloustilanteessa pitää kehitysyhteistyömäärärahat ennallaan. Viidesosa oli sitä mieltä, että määrärahoja tulisi kasvattaa ja kymmenen prosenttia sitä mieltä, että kehitysyhteistyömäärärahoja tulisi nykyisessä taloustilanteessa leikata.

Hallitus kaavailee kuitenkin ensimmäisten leikkausten kohdistamista ensi viikon budjettiriihessä juuri kehitysyhteistyömääräahoihin. Vetoamme teihin, jotta vaikuttaisitte asiaan jo nyt ennen eduskuntakäsittelyn alkamista.

Talouskriisin maailmanlaajuisten vaikutusten torjuminen sekä ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttäisivät pikemminkin määrärahojen korottamista kuin leikkaamista. Viivyttely niiden vaikutusten torjumisessa lisäisi vain tulevaisuudessa maksettavaksi lankeavaa laskua.

Kyse on myös arvovalinnasta. Leikkaamalla ensimmäiseksi kehitysyhteistyömäärärahoja hallitus viestisi piittaamattomuuttaan globaalista köyhyydestä, ilmastonmuutoksen torjumisesta ja talouskriisin maailmanlaajuisten vaikutusten torjumisesta myös köyhimmissä maissa. Jo nyt maailmassa jokainen päivä miljardi ihmistä näkee nälkää.

Samalla hallitus keskustelee kehitysyhteistyöhön liittyvien ODA -kriteerien muuttamisesta. Viattomalta vaikuttava aikomus sisällyttää pakolaismenot kehitysyhteistyöhön antaa sekä verukkeen niiden leikkaamiseksi lisää että todellisen kehitysyhteistyön määrärahatason pitämiseksi pysyvästi alempana. Vähintäänkin kriteerien muuttaminen edellyttäisi laajempaa valmistelua ja keskustelua.

Yhdymme Arkkipiispa Jukka Paarman vetoomukseen suomalaisille, että he puolustaisivat kehitysyhteistyömäärärahoja. ”Moni on jo aiemmin tehnyt paljon sen eteen, että tekisimme velvoitteidemme mukaisen osuuden globaalin köyhyyden poistamiseksi. Ihmisyytemme mitataan etenkin vaikeina aikoina."

Lisätietoja: Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, 040-531 3514