Veera Hämäläinen rakentamaan ACT-allianssin brändiä

Veera Hämäläinen on innoissaan ainutlaatuisesta mahdollisuudesta ACTin brändin rakentajana. Kuva: Anne Kauppila
Veera Hämäläinen on innoissaan ainutlaatuisesta mahdollisuudesta ACTin brändin rakentajana. Kuva: Anne Kauppila

Kirkon Ulkomaanapu lähettää pitkäaikaisen viestintäjohtajansa Veera Hämäläisen rakentamaan ACT-allianssin brändiä Geneveen. ACT-allianssi on kirkkotaustaisten avustusjärjestöjen katto-organisaatio, joka perustettiin neljä vuotta sitten. Tavoite on vahvistaa kirkkotaustaisten järjestöjen tekemän laajan työn vaikuttavuutta sekä ACTin tunnettuutta.

Ulkomaanapu on toiminut aktiivisesti ACTin kehittämiseksi. Se uskoo, että maailmanlaajuisena verkostona ACTillä on paremmat mahdollisuudet kansainväliseen rahoitukseen ja järjestöillä on vahvempi ääni vaikuttamistyössä.

”Olen innoissani ainutlaatuisesta mahdollisuudesta päästä rakentamaan maailmanlaajuista brändiä. 140 järjestöä sekä pohjoisesta että etelästä yli 140 maassa on huikea haaste. Jäsenjärjestöissä työskentelee yhteensä 25 000 työntekijää ja ACT käyttää lähes 1,2 miljardia euroa vuosittain humanitaariseen apuun, kehitysyhteistyöhön ja vaikuttamistyöhön. Tunnettuuden kasvattaminen ja brändin rakentaminen on haastavaa, mutta erittäin kiinnostavaa”, Veera Hämäläinen kertoo.

Veera Hämäläinen on tällä hetkellä ACT-allianssin hallituksen jäsen. Kausi päättyy tämän vuoden lopussa. Hän on myös ollut ACTin Viestintä, Media ja Brändi -työryhmän jäsenenä 2010-14. Uudessa tehtävässään Hämäläinen aloittaa ensi vuoden alussa ja pesti kestää vuoden ajan.

”ACT-allianssia rakennetaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, joten työssä onnistuminen edellyttää paljon yhteydenpitoa jäseniin. Vuoden aikana on mahdollista tehdä pitkäjänteinen suunnitelma ACT-allianssin tunnettuuden nostamiseksi ja brändin rakentamiseksi, mutta jo ensimmäisiä käytännön askelia yhteistyössä tullaan ottamaan vuonna 2015.”

Veera Hämäläinen on ollut Kirkon Ulkomaanavun viestintäjohtaja yli kuusi vuotta. Hän on vastannut Ulkomaanavun brändin rakentamisesta ja johtanut myös sen kirkollisia sidosryhmä- sekä vapaaehtoistyötä. Hänen vastuullaan olleista verkostoista tunnetuimpia ovat Naisten Pankki ja Changemaker -nuorisoverkosto, sekä Opettajat ilman rajoja -verkosto.

Samassa yhteydessä Kirkon Ulkomaanapu yksinkertaistaa organisaatiotaan. Kaikki kotimaan toiminnot ovat yhden johtajan alaisuudessa. Tätä tehtävää hoitaa Ritka Heino.

Lisätietoja:
Veera Hämäläinen, p. 050 386 6634