Vastuuviikon teemana rauha ja oikeudenmukaisuus

Sama teema on esillä myös ensi vuonna 2007.

Suomen kristilliset kirkot haluavat nostaa keskusteluun kilpailun luonnonvaroista ja erilaisista elämisen voimavaroista. Kilpailu luonnonvaroista johtaa kehitysmaissa usein väärinkäytöksiin, korruptioon, riistoon ja erimielisyyksiin voimavarojen hallinnasta. Väkivaltakin on uhkana. Vastuuviikolla teemaan johdatetaan erityisesti Kongon tilanteen kautta.

Monien sotien ja konfliktien taustalla on taistelu rajallisista luonnonvaroista, esimerkiksi öljystä. Kongossa taistellaan tantaalista eli coltanista. Tantaalia on ohjuksissa ja ydinreaktoreissa, samoin kuin matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa sekä kirurgin välineissä.

Tantaanista alkaneesta pienimuotoisesta aseellisesta vastakkainasettelusta syntyi laajamittainen sota Kongon luonnonvarojen hallinnasta. Jokaisella sodan osapuolella oli tavoitteena ansaita mahdollisimman paljon kaivamalla ja myymällä mineraaleja.

Selkkauksissa taistelivat hutut ja tutsit. "Afrikan ensimmäisessä maailmansodassa" on koettu väkivaltaa köyhää siviiliväestöä kohtaan, naisia ja tyttöjä on raiskattu joukolla, on syntynyt mafiataloutta, prostituutiota, ryöstelyä ja yleistä laittomuutta. Sotatilanne saatiin päättymään vuonna 2002. Seurauksista ei vielä ole selvitty.

Vastuuviikon aikana nostetaan esille raiskattujen lasten ja naisten kohtalo. He kärsivät vammasta, jonka nimi on fistula. Fistula aiheuttaa kyvyttömyyttä pidättää virtsaa tai ulostetta. Kongossa arvioidaan olevan yli 600 000 raiskattua naista. Vammautuneet naiset ja lapset häädetään yhteisönsä ulkopuolelle. Nyt heitä pyritään auttamaan leikkauksin.

Vastuuviikko vetoaa kaikkiin suomalaisiin, jotta he kännyköitä, digikameroita, pelikonsoleita ja kannettavia tietokoneita ostaessaan ilmaisisivat kiinnostuksensa laitteissa käytettävistä materiaaleista ja toisivat esille huolensa Itä-Kongon tilanteesta. Kirkkojen ekumeenien Vastuuviikko haastaa elektoroniikkayhtiöitä luomaan yhteisiä pelisääntöjä raaka-aineiden hankinnalle.

Vastuuviikkoon liittyvää aineistoa on lähetetty seurakunnille, uskonnonopettajille ja kristillisille järjestöille. Aineisto on tarjolla myös vastuuviikon omilla sivuilla Internetissä.

Aikaisemmin vastuuviikon noin 30-vuotisen taipaleen aikana keskeinen toimija on ollut Kirkon Ulkomaanapu. Jatkossa painopiste on ekumeenisuudessa. Kirkot ja kristilliset järjestöt toimivat yhdessä, synnyttävät keskustelua ja toimintaa omilla paikkakunnillaan.

LISÄTIETOJA:
www.vastuuviikko.fi
sekä projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila, Suomen ekumeeninen neuvosto, puh. (09) 18021, sen@ekumenia.fi