Vastuuviikolla vedotaan kehitysmaiden vesihuollon puolesta

Vastuuviikon yleisteemana on "Ei kaupan – Inte till salu".

Vettä on maapallolla periaatteessa riittävästi kaikille, mutta se ei ole kaikkien ulottuvilla. Vedenpuutetta voi aiheuttaa kuivuus tai veden saastuminen. Joissakin maissa vesi ei ole köyhimpien ulottuvilla, koska vesihuolto on yksityistetty. Yksityistämisen taustalla puolestaan on usein kehitysmaiden velkaantuminen. Maat yksityistävät vesivarojaan saadakseen kansainvälistä luottoa.

Vastuuviikon aineisto sisältää perustietoa vesikysymyksistä ja kampanjasta sekä sekä tietoa siitä, kuka päättää vedestä ja kuinka tähän päätöksentekoprosessiin voi vaikuttaa. Mukana on myös vinkkejä vesitapahtuman rakentamiseen sekä aineistoa teeman esilläpitämiseen seurakunnassa tai koulussa. Aineisto on lähetetty elokuun aikana seurakuntiin ja sitä voi tilata lisää Kirkon Ulkomaanavusta.

Vastuuviikolla voi vaikuttaa keräämällä nimiä tai allekirjoittamalla vetoomuksen, joka osoitetaan ulkomaankauppa- ja kehitysministerille. Siinä vaaditaan mm., että Suomi vastustaa EU:ssa kehitysmaiden veden muuttamista voiton tavoittelun välineeksi. Samalla vedotaan, että Suomi asettaisi vesihuollon tärkeälle sijalle kehitysyhteistyössään ja nostaisi kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Vetoomusta voi tilata Kirkon Ulkomaanavusta ja sen voi allekirjoittaa myös Vastuuviikon verkkosivuilla.

Vastuuviikko on Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen ekumeenisen neuvoston yhteinen kansainvälisen vaikuttamistoiminnan viikko. (KT 26.8.2005 kh)

Lisätietoja: www.vastuuviikko.fi
Kirkon Ulkomaanapu/Elina Huhta, p. (09) 180 2373, elina.huhta@evl.fi ja Suomen ekumeeninen neuvosto/Sanna Ylä-Jussila, p. (09) 180 2369, sanna.yla-jussila@ekumenia.fi
Aineistotilaukset: Karita Linden-Lemmetti, p. (09) 180 2427, karita.linden-lemmetti@evl.fi