Vapaaehtoisten läsnäolo suojaa koululaisia Hebronissa

Huovinen ja Pentikäinen liittyivät vapaaehtoisten joukkoon koulujen alkamispäivänä 3. syyskuuta ja saattoivat koululapsia Cordoban tyttökouluun Hebronissa. Koulu on jäänyt puristuksiin juutalaisten siirtokuntien rakennusten väliin lähellä Hebronin vanhaa kaupunkia.

Eri maista kotoisin olevien vapaaehtoisten päätehtävänä Hebronissa on auttaa lapsia pääsemään turvallisesti kouluun ja koulusta kotiin.

Koulun rehtori Feriel Abu Heikel toivotti vieraat lämpimästi tervetulleiksi. EAPPI-ohjelman (Ecumenical Accompaniment Programme In Palestine and Israel) vapaaehtoiset ovat saattaneet lapsia kouluun Hebronissa kahden vuoden ajan.

Koululla vieraat tapasivat oppilaita. Piispa Eero Huovinen korosti puheessaan rauhan- ja sovinnontyön tärkeyttä. Antti Pentikäinen kysyi oppilaiden mielipidettä vapaaehtoisista. Koululaiset pitivät ohjelmaa tarpeellisena ja toivoivat sen jatkuvan.

EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme In Palestine and Israel) on Jerusalemin kirkkojen pyynnöstä vuonna 2002 käynnistetty kansainvälinen kumppanuusohjelma. Ohjelman vapaaehtoisten tehtävänä on läsnäolollaan parantaa paikallisten asukkaiden turvallisuutta.

Suomesta EAPPI-ohjelmaan osallistuvat Kirkon Ulkomaanapu, NNKY-liitto ja ortodoksisen kirkon avustusohjelma Ortaid.

EAPPI-ohjelman ensimmäinen suomalainen vapaaehtoinen Heidi Kumpulainen on tänä syksynä Hebronissa.

Lue lisää Kirkon Ulkomaanavun työstä palestiinalaisalueilla

Lue Heidi Kumpulaisen raportteja