Valtioiden sisäisten pakolaisten turvallisuus taattava

Kodittomuus-teemasta olivat puhumassa presidentti Martti Ahtisaari, piispa Mikko Heikka ja siviilipalvelusmies Nexhat Beqiri.

– 2000-luvun maailmassa pakolaisuus on maailmanlaajuinen poliittinen ja ihmisoikeudellinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi vaaditaan kansainväliseltä yhteisöltä keskitettyä, siis globaalia toimintaa, Ahtisaari korosti.

Erityisen ongelmallinen on arviolta 25 miljoonan valtion sisäisen pakolaisen asema. Heidän tilanteensa hoitamiseen ei ole olemassa mitään kansainvälistä normatiivista toimintamallia. Ahtisaari uskoo kuitenkin tilanteen olevan parantumassa, sillä keskustelu valtioiden suvereniteetista ja sen merkityksestä on käynnistynyt.

– Suvereniteetti ei tarjoa valtiolle vain suojaa toisia valtiota vastaan, vaan myös velvollisuuksia kansalaisistaan. Jos valtio ei onnistu tai halua suojata kansalaisiaan mielivallalta ja hyväksikäytöltä, kansainvälisen yhteisön on kannettava vastuuta, Ahtisaari korosti.

12-vuotiaana Kosovosta Suomeen tullut Nexhat Beqiri toivoi aktiivisia toimia aseellisten konfliktien ratkaisemiseen.

– Kansainvälisellä yhteisöllä on Kosovon sodan kaltaisissa kriisitilanteissa suuri vastuu. Kosovon tilanteessa luotettiin liian pitkään Jugoslavian instituutioihin ja Kosovon tilanne nähtiin maan sisäisenä asiana, johon ei tarvitse puuttua. Samoin on käymässä esimerkiksi Darfurissa, jossa kansainvälisen yhteisön väliintuloa odotellaan edelleen, Beqiri huomautti.

Mikko Heikan mukaan kirkon yksi tärkeä rooli valtion sisäistä pakolaisuutta aiheuttavissa kriiseissä on tuoda asia julkisuuteen.

– Kriisin aikana kirkkojen tehtävä on olla niitä rohkeita, jotka puhuvat asiasta.

Yleisöpuheenvuorossa kyseenalaistettiin YK:n edellytykset ottaa johtava rooli kriisien ratkaisussa ja kyseltiin uuden toimijan perustamisen mahdollisuutta. Paneelin osanottajat näkivät kuitenkin YK:n ongelmistaan huolimatta parhaana toimijana.

– YK on nähtävä kehittämishaasteena ja mahdollisuutena. Sen arvopohjassa on syviä humanistisia ja yleisinhimillisiä arvoja. Ei ole syytä antaa periksi, vaan on tehtävä työtä ongelmien ratkaisemiseksi, Mikko Heikka huomautti.

Globalisaation oikeudenmukaisuus -keskustelusarjan viides ja viimeinen tilaisuus on Oulun kirkkopäivien yhteydessä Oulussa 28.5. Tuolloin aiheena on sorto ja keskustelemassa ovat muun muassa ministeri Paula Lehtomäki ja Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Samuel Kobia. Lue lisää

Lisätietoja: Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistoiminnan projektisihteeri Elina Huhta, p. (09) 1802 373

Kuvia Espoon tilaisuudesta voi tilata Kirkon Ulkomaanavusta, Aija Lintula, p. (09) 1802 391 tai aija.lintula@evl.fi