Väkivaltaista ekstremismiä ei ehkäistä vain tiedustelulla – kunnissa tukitoimintaa vahvistettava riskiryhmään kuuluville henkilöille

Teräaseilla, autoilla ja muilla tavanomaisilla välineillä julkisilla paikoilla tehtäviä iskuja on erittäin vaikea torjua pelkästään tiedustelulla. Pitkällä aikavälillä tarvitsemme ihmisten, yhteisöjen, viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä sekä kiihtyvän, ihmisten välisen vastakkainasettelun ehkäisemistä.

Turussa murhattiin perjantaina kaksi valtaväestöön kuuluvaa henkilöä. Tapauksen jälkeen usealla paikkakunnalla on hyökätty syyttömiä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä vastaan sekä henkisellä että fyysisellä väkivallalla.

Isku ja sen seuraukset osoittavat, että Turun tapahtumat olivat isku kaikkia vastaan, henkilökohtaisista taustoista riippumatta. Vain pitämällä yhtä ja pidättäytymällä vastakkainasettelusta voimme torjua väkivaltaa.

Suomessa viranomaiset, järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt tekevät jo laaja-alaista yhteistyötä väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. Nyt työtä on kohdistettava tehokkaammin niille muutamille sadoille ihmisille, jotka Suojelupoliisin luokituksen mukaan kuuluvat riskiryhmään.

”Riskien kitkemiseksi tarvitsemme kuntien tukea – koulujen, virastojen, mielenterveyspalveluiden”, Kirkon Ulkomaanavun rauhanverkoston projektikoordinaattori Milla Perukangas sanoo.

Väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemisessä avainasemassa ovat riskiryhmään kuuluvien läheiset, perheet ja yhteisöt. Heitä ymmärtämällä ja tukemalla pääsemme kiinni perimmäisiin, yksilöitä väkivaltaisuuksiin ajaviin syihin, kuten näköalattomuuteen, ennen kuin mitään vakavaa pääsee tapahtumaan.

”Läheiset ihmiset ovat parhaita huomaamaan yksilön muuttuneen käytöksen ja mahdollisen radikalisoitumisen”, Perukangas sanoo.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa viranomaisten ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyöllä on pystytty ehkäisemään iskuja enemmän kuin tiedustelun avulla. Työn edellytyksenä on luottamus, joka perustuu siihen, että mahdollisimman moni toimija tekee yhteistyötä. Ihmisryhmien leimaaminen vaikeuttaa tätä työtä.

”Suomalaisen yhteiskunnan etu on kohdella ihmisiä yksilöinä ja siten ehkäistä väkivaltaisen ekstremismin leviämistä”, Perukangas sanoo.

Kirkon Ulkomaanapu tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa hankkeidensa Reach Out– ja Shoulder to Shoulder kautta sekä sisäasiainministeriön asettaman Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn johtoryhmässä. Työ hyödyntää kokemuksia alueilta, joilla ääriliikkeet ja väkivaltaiset konfliktit koskettavat ihmisten arkea. Ulkomaanapu toimii YK:n aloitteesta käynnistetyn Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston sihteeristönä, joka kokoaa maailman johtavat alan toimijat.