Vaalikeräyksellä poistetaan nälkää

Seurakuntavaalien yhteydessä järjestettävällä vaalikeräyksellä tuetaan tänä vuonna Kirkon Ulkomaanavun työtä nälän voittamiseksi osana Ulkomaanavun Nälkä. Paha pala purtavaksi? -kampanjaa.

Noin miljardi ihmistä maailmassa näkee nälkää.  Ruokatilanne ei kuitenkaan ole mahdoton pala purtavaksi. Nälkä. Paha pala purtavaksi? -kampanja muistuttaa, että ruokaa riittää kyllä kaikille, jos vain haluamme. Keräyksen tuotolla vahvistetaan erityisesti paikallista ja kestävää viljelyä kehitysmaissa. 

Kirkon Ulkomaanapu tukee kehitysmaiden pienviljelijöitä ja auttaa parantamaan heidän mahdollisuuksiaan omaan elintarviketuotantoon. Erityisenä huomion kohteena ovat naiset, jotka muodostavat valtaosan kehitysmaiden pienviljelijöistä. Ulkomaanavun työssä nälän poistamiseksi keskitytään muun muassa viljelyn monipuolistamiseen, keinokastelun kehittämiseen, ruoan varastoinnin parantamiseen ja maaperän suojelemiseen. Työllä pyritään poistamaan nälän syitä, ei vain lievittämään sitä.

Nälkä. Paha pala purtavaksi? -kampanja on myös vaikuttamiskampanja, jonka tarkoitus on herättää ihmiset huomaamaan maailman nälänhätä ja saada heidät tekemään tekoja ruokaturvan puolesta.

Lusikoita ympäri Suomea levittänyt Lusikkaliike on osa kampanjaa. Lusikoiden avulla ihmisiä heräteltiin miettimään nälänhätää sekä kertomaan lusikkalöydöstään Facebookissa ja piilottamaan lusikka uuteen paikkaan. Noin 3 500 ihmistä on liittynyt Lusikkaliikkeeseen Facebookissa.

Kampanjaan liittyen Kirkon Ulkomaanapu järjesti 20.11. paneelikeskustelun, jossa eduskuntapuolueet vastasivat piispojen kannanottoon globaalin ruokaturvan nostamisesta politiikan keskiöön. Eduskuntapuolueiden edustajat totesivat, että yhteisiä tavoitteita ja hyviä linjauksia on paljon, puutetta on konkreettisista teoista. Puolueet suhtautuivat periaatteessa myönteisesti piispojen ehdottamaan ruokapoliittisen asiantuntijan nimittämisestä seuraavaan hallitukseen.

Seurakuntavaalikeräys toimitetaan lipaskeräyksenä äänestyspaikoilla, sekä ennakkoäänestyksen (1.-5.11.) että varsinaisten vaalien aikana (14.-15.11). Vaalikeräykseen voi osallistua myös pankeissa tilinumerolla Nordea 157230-500504, viestikohtaan merkintä vaalikeräys.

Lue lisää kampanjasta:
ruokaturva.tekojakampanja.fi

Lisätietoja antaa:
Kirkollisen työn päällikkö Petri Merenlahti, p. 050 329 9976