Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkosto valitsi uuden toiminnanjohtajan

Mohamed Elsanousi on työskennellyt rauhanverkostossa vuodesta 2014, ja hän toimi viimeksi verkoston Washington DC:ssä sijaitsevan toimiston johdossa. Kuva: Anna Tervahartiala
Mohamed Elsanousi on työskennellyt rauhanverkostossa vuodesta 2014, ja hän toimi viimeksi verkoston Washington DC:ssä sijaitsevan toimiston johdossa. Kuva: Anna Tervahartiala

Verkostoa neljä vuotta johtaneen Antti Pentikäisen seuraajaksi on valittu Mohamed Elsanousi.

KUA:n perustaman Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston johto on valinnut Mohamed Elsanousin toiminnanjohtajakseen. Verkosto julkisti valinnan toukokuun alussa jäsentensä ja kumppaneidensa kokouksessa Tukholmassa.

Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkosto on kasvanut viiden vuoden elinkaarensa aikana pienestä, YK-vetoisesta aloitteesta yli 50 toimijan verkostoksi. Nämä toimijat pyrkivät tukemaan kestäviä rauhanprosesseja rakentamalla siltoja ruohonjuuritason rauhanrakentajien ja kansainvälisten toimijoiden välillä.

Verkosto on viimeisen neljän vuoden aikana edistänyt uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden positiivista roolia rauhanprosesseissa Antti Pentikäisen johdolla.

”Otan ilolla vastaan Mohamedin siirtymisen johtoon, kun rauhanverkoston toiminnassa alkaa uusi luku. Annan hänen työlleen kaiken tukeni, kun hän ohjaa verkostoa eteenpäin”, sanoo Pentikäinen, joka johtaa tästä lähtien rauhanverkoston sovintotyöryhmää.

Pentikäisen työhön sisältyy muun muassa Princetonin yliopiston kanssa tehtävää tutkimusta sovinnon vaikutuksista.

Elsanousi on työskennellyt rauhanverkostossa vuodesta 2014, ja hän toimi viimeksi verkoston Washington DC:ssä sijaitsevan toimiston johdossa.

”Otan nöyrästi vastaan nimityksen ja luottamuksen, jota KUAn ja verkoston johto minua kohtaan on osoittanut. Jatkan innokkaasti yhteistyön kautta saavuttamiemme harppausten edistämistä”, Elsanousi sanoo.

”Tähän sisältyy muun muassa selkeä ja osallistava strategia paikallisten uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden tekemän rauhantyön tukemiseksi kaikkein haastavimmissa konteksteissa.”

Myös rauhanverkoston YK-kumppanit ottivat Elsanousin nimityksen lämpimästi vastaan.

”YK on yhä vahvemmin sitoutunut toimimaan uskonnollisten toimijoiden kanssa heidän yhteisöjensä kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa. Vahvistamme ja laajennamme innolla yhteistyötä rauhanverkoston kanssa Elsanousin johdolla”, sanoo Adama Dieng, pääsihteerin erityisneuvonantaja kansanmurhien estämiseksi.

YK:n väestörahastossa vanhempana neuvonantajana toimiva Azza Karam on samaa mieltä.

”Elsanousi tunnetaan hänen kyvystään tuoda strategisesti yhteen erilaisia toimijoita ja edistää uskontojen ja kulttuurien välistä rauhantyötä. Hän on johtaja, joka tunnistaa edeltäjiensä saavutukset ja jatkaa niiden edistämistä, minkä takia hän on oikea henkilö viemään rauhanverkostoa eteenpäin tulevina vuosina.”

Myös rauhanverkoston sihteeristönä vuodesta 2013 lähtien toimineen Kirkon Ulkomaanavun johto ilmaisi täyden tukensa Elsanousin nimitykselle.

”Olemme ottaneet Mohamedin siirtymisen rauhanverkoston johtoon vastaan innostuneesti, ja on ollut hienoa nähdä, kuinka uusi johtaja on aloittanut tehtävänsä tarmokkaasti. Mohamed on tunnettu laajoista henkilökohtaisista verkostoistaan ja kyvystään verkostoitua, mikä tulee palvelemaan verkoston kehittymistä edelleen”, toteaa Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

Elsanousin nimitys julkistettiin rauhanverkoston jäsenten ja kumppanien kokouksessa 4. toukokuuta. Kokouksessa käytiin läpi maaliskuussa viimeistellyn ulkopuolisen arvioinnin tuloksia ja keskusteltiin rauhanverkoston strategiasta ja rakenteesta.

”Evaluaation suositukset olivat konkreettisia, ja Mohamed tulee kehittämään verkostoa suositusten suuntaisesti. Näkisin, että kyse en ennen kaikkea jo toimiviksi havaittujen mallien kehittämisestä. Verkosto on selkeästi vakiinnuttamassa asemaansa merkittävänä kumppanina kansainväliselle yhteisölle ja paikallisille toimijoille”, kuvaili tunnelmia kokouksen jälkeen Tomi Järvinen, Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja.

Lue lisää Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkostosta tästä.