Uskonnolliset johtajat rakentavat rauhaa Somaliassa

Rauhaa ja konfliktinratkaisumenetelmiä käsitelleen kokouksen otsikko "Sovinto on paras!" oli suora lainaus koraanista (Al-Nisa 4:128). Eri puolilta Somaliaa (Somalimaa, Puntland, Etelä-Somalia) kokoukseen osallistuneet uskonnolliset ja traditionaaliset johtajat sitoutuivat yhteisessä julkilausumassaan viemään rauhansanomaa omille alueilleen.

Osallistujat korostivat, että heidän tehtävänään on yrittää löytää kaikki mahdolliset lailliset keinot konfliktien ratkaisemiseksi ja kestävän rauhan löytämiseksi jo toistakymmentä vuotta kestäneen sotatilan runtelemassa maassa.

Sekä uskonto että perinteiset konfliktinratkaisumenetelmät ovat ratkaisevassa asemassa etsittäessä keskinäistä yhteisymmärrystä ja kunnioitusta. Alueen uskonnollisille ja traditionaalisille johtajille on tärkeää, että mukana on sekä alueellisen että paikallisen tason edustajia. Säännöllisen yhteistyön kautta rauhansanoman eteenpäin vieminen on mahdollista.

Kokouksen osallistujat muistuttavat, kuinka tärkeää on, että konfliktin eri osapuolet sitoutuvat kestävään rauhaan. Uskonnolliset ja traditionaaliset johtajat katsovat, että heidän on mahdollista toimia välittäjinä tällaisessa tilanteessa.

Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöhanke Somaliassa jatkuu tällä viikolla Hargeisassa konfliktinratkaisuseminaarilla, johon osallistuu uskonnollisten johtajien lisäksi paikallisten naisjärjestöjen edustajia.

Lisätietoja: KUAn asiantuntija Mahdi Abdile p. +25224137170, mahdi.abdile@kua.fi ja toiminnanjohtaja  Antti Pentikäinen p. 040-531 3514