Unesco tukee Kirkon Ulkomaanavun koulutushanketta Liberiassa

image

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on sopinut Liberiassa yhteistyöstä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Unesco tukee Ulkomaanavun koulutushankkeita Liberiassa kolmella eri pakolaisleirillä 65 000 eurolla.Norsunluurannikolta pakeni satoja tuhansia pakolaisia Liberian puolelle vuoden 2010 vaalien jälkeisten väkivaltaisuuksien seurauksena. Kirkon Ulkomaanapu aloitti yläasteen koulun Bahnin pakolaisleirillä viime vuoden keväällä. Bahnin lisäksi Unescon tuki koskee kahden muun leirin yläasteen opettajien jatkokoulutusta ja koulukirjojen sekä muun opetusmateriaalin hankkimista.

Koulutettavat opettajat ovat itsekin Norsunluurannikon pakolaisia. Opettajien koulutus alkaa heinäkuun 23. päivä ja kestää viikon. Kaikkiaan koulutusta saa 78 opettajaa, joista 23 on Bahnin leiritä.

Kirkon Ulkomaanavun Länsi-Afrikan alue-edustaja Leena Lindqvist kertoo, että leirien kouluissa noudatetaan Norsunluurannikon opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on, että koululaisten leirillä suorittamat tutkinnot pätisivät myös Norsunluurannikolla.

Unesco lahjoitti muun muassa laboratoriovälineet, joiden avulla koululaiset voivat suorittaa opintoihin liittyvän pakollisen laboratoriotyöskentelyn. Tällä viikolla leireillä järjestettiin kokeet, nekin Norsunluurannikon koulujen tapaan.

”Yhteistyö Unescon kanssa merkitsee työmme tunnustamista. Tavoitteemme on saada leireillä olevat koulumme virallisesti hyväksytyiksi. Opettajat koululla ovat motivoituneita ja sitoutuneita. On hienoa, että he saavat lisäkoulutusta”, Leena Lindqvist kertoo.

Koulutus katastrofeissa on yksi Kirkon Ulkomaanavun työn painopisteistä. Kansainvälisen työn johtaja Jouni Hemberg kertoo, että Ulkomaanapu valmistelee laajaa yhteistyötä Unescon kanssa erityisesti ilman koulutusta jääneiden nuorten koulutusmahdollisuuksien tukemisessa katastrofitilanteissa.

”Se on meidän yhteinen painopisteemme. Nuoret jäävät usein katastrofitilanteissa vaille huomiota ja heidän kanssaan toimivia järjestöjä ei ole monia. Siksipä Ulkomaanapu on enenevässä määrin kohdistanut apuaan tälle vaille huomiota jääneelle kohderyhmälle. Myös UNESCOlle juuri nuoret on luonnollinen kohderyhmä myös katastrofitilanteissa”, Hemberg kertoo.