Ulkoministeriön tuki Ulkomaanavun työhön nousi 14 prosenttia

Keski-Afrikan tasavallan kouluvuosi 2014-2015 alkoi 17. marraskuuta. Kuva: Sanna Kaskeala
Keski-Afrikan tasavallan kouluvuosi 2014-2015 alkoi 17. marraskuuta. Kuva: Sanna Kaskeala

Ulkoasiainministeriö on myöntänyt Kirkon Ulkomaanavulle rahoitusta kehitysyhteistyöohjelmaan seuraavalle kolmelle vuodelle. Rahoitus kattaa laajasti Ulkomaanavun teemojen mukaista työtä 18 maassa.

Ulkoministeriön myöntämä rahoitus koskee vuosia 2015–2017. Vuonna 2015 ministeriö tukee Ulkomaanavun kehitysyhteistyötä 9,2 miljoonalla eurolla. Nousua edellisvuodesta on 1,1 miljoonaa euroa, eli 14 prosenttia.

Ohjelmaan on lisätty kaksi uutta maata: Eritrea ja Keski-Afrikan tasavalta. Yhteensä tuen piirissä on 18 maata. Monet niistä ovat hauraita valtioita.

”Eritrea ei ole Ulkomaanavulle täysin uusi yhteistyömaa. Jouduimme lopettamaan tuen Eritreaan vuonna 2011, tänä vuonna palaamme. Keski-Afrikan tasavallassa lähdemme tekemään rauhanhanketta yhteisöjen kanssa. Jatkamme ohjelmatyötä ministeriön tuella myös edellisellä ohjelmakaudella mukana olleissa maissa”, kertoo Ulkomaanavun UM-rahoituksen koordinaattori Eveliina Rahunen.

Tavoitteiden saavuttamista mitataan entistä paremmin

Ulkomaanavun strategia vuosille 2013–2016 keskittyy kolmeen eri osa-alueeseen, jotka linkittyvät hyvin toisiinsa: koulutukseen, rauhantyöhön ja toimeentuloon.

Rahoitus uudelle ohjelmakaudelle mahdollistaa Ulkomaanavun entistä vahvemman roolin hauraissa valtioissa sekä auttaa sovittelutyössä ja konfliktien ehkäisyssä. Kirkon Ulkomaanapu on laatinut ohjelmatyölleen myös entistä helpommin mitattavat määreet, joiden avulla on helpompi seurata tavoitteiden saavuttamista.

”Rauhantyössä tuemme rakenteita, joilla voimme ehkäistä väkivaltaisia konflikteja. Niiden kautta voimme ajan kuluessa arvioida myös tuloksellisuutta. Omassa työssämme yhteisöjen kanssa yritämme saada yhteisöt ratkaisemaan konfliktit rauhanomaisesti. Jos ne voivat välttää väkivaltaisen konfliktin syntymisen, voimme pitää sitä tuloksena”, sanoo Ulkomaanavun vanhempi rauhantyön asiantuntija Matthias Wevelsiep.

Silti hän muistuttaa, että pysyvän rauhan ja ihmisten turvallisuuden tunteen mittaaminen on todella vaikeaa.

Toisen teeman, toimeentulon, tavoitteiden saavuttamista mitataan muun muassa sillä, onnistuvatko kotitaloudet nousemaan pysyvästi köyhyysrajan yläpuolelle.

Kolmannen teeman koulutuksen tavoitteiden saavuttamista mitataan sekä koulunkäynnin lisääntymisen että oppimisen ja opetuksen laadun paranemisen näkökulmista. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että koulutuksen ja työelämän välistä yhteyttä kehitetään siten, että vastavalmistuneiden toimeentulomahdollisuudet paranevat.

Lisätietoja:
Eveliina Rahunen, UM-rahoituksen koordinaattori, puh: 040 641 6131
Minna Peltola, teemakoordinaattori, oikeus koulutukseen, puh: 040 739 5612
Ulla Sarasalmi, teemakoordinaattori, oikeus toimeentuloon, puh: 050 552 1934
Matthias Wevelsiep, vanhempi rauhantyön asiantuntija, puh: 040 630 2701