Ulkomaanapu mukaan Pohjois-Kenian rauhantyöhön

Kirkon Ulkomaanapu on hyväksytty mukaan laajaan hankkeeseen, jonka tavoite on parantaa kuivuudesta kärsivän Pohjois-Kenian elinoloja sekä auttaa talouskasvua. Ulkomaanavun vastuualue hankkeessa on rauhantyö, pyrkimys on saada Kenian pohjoisosassa viiden maakunnan heimot sopimaan keskinäiset kiistansa rauhanomaisin keinoin.Nelivuotisessa hankkeessa Ulkomaanavun tehtävä on sovitella ja ehkäistä heimojen välisiä kiistoja. Työssä on mukana useita järjestöjä, joista kullakin on oma vastuualueensa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 33 miljoonaa euroa. Rauhantyön vuosittainen budjetti on noin 800 000 euroa eli yhteensä 3,2 miljoonaa euroa koko hankkeen aikana.

Kenian pohjoisten maakuntien, Isiolon, Garissan, Wajirin, Marsabitin ja Turkanan heimot ovat kautta aikojen kiistelleet paimentolaiselämän perushyödykkeistä; vedestä, laidunmaasta ja karjasta.

”Nykyään heimosoturit ovat hyvin aseistettuja, ja keskinäiset kiistat ratkaistaan tuliaseilla”, kertoo Ulkomaanavun rauhantyöhankkeen projektipäälliköksi nimetty Mika Jokivuori.

Yksin Pohjois-Kenian kuivuus saa aikaan vuosittaista liikehdintää ja sen myötä levottomuuksia. Laidunmaista ja vedestä tulee kova pula, kun heimot liikkuvat karjoineen suosiollisten paikkojen perässä. Vuohi- ja lehmälaumat ovat valtavia, ja osa kiistoista onkin karjavarkauksia.

”Kirkon Ulkomaanapu on Somalian rauhantyössään saavuttanut hyvän maineen. Siksi olimme tälle isolle yhteenliittymälle luonteva rauhantyön kumppani”, Mika Jokivuori selventää.

Mukana työssä on myös Ulkomaanavun Itä- ja Etelä-Afrikan rauhantyön vanhempi asiantuntija Mahdi Abdile.

Uusi työsarka nostaa henkilökunnankin määrää. Ulkomaanapu aloittaa työt välittömästi ja palkkaa jokaisen viiden maakunnan kenttätyöhön oman työntekijänsä. Rauhantyön lisäksi kokonaisuuden muita osa-alueita ovat toimeentulo, ravitsemus ja eläinten hyvinvointi.

Kyseessä on ensimmäinen Ulkomaanavun hanke, jota rahoittaa yhdysvaltalainen kehitysyhteistyön järjestö USAID. Hanketta johtaa afrikkalainen Adeso (African Development Solutions).

Lisätietoja:
Mika Jokivuori, projektipäällikkö, puh. +254 736 800002
David Korpela, alue-edustaja, puh. +254 786 205 470
Hilkka Hyrkkö, viestinnän asiantuntija, puh. +254 716 223780