Ulkomaanapu korjaa vesilähteitä ja jakaa siemeniä Etiopiassa

Kuva: Ville Palonen

El Niño -ilmiön aiheuttama kuivuus itäisessä Afrikassa on johtanut ja yli miljoonan ihmisen lähtöön kodeistaan asuinalueiden muututtua elinkelvottomaksi. Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä kuivuuden koettelemissa Etiopiassa ja Somalimaassa.

YK:n avustusjärjestön OCHAn mukaan aliravitsemus ja jopa nälänhätä uhkaa yli 10 miljoonaa ihmistä pahimmasta kuivuudesta 30 vuoteen kärsivässä Etiopiassa. Kuivuus on tuhonnut satoja ja tappanut karjaa, ja Etiopian hallituksen mukaan yli 4 miljoonaa aikuista ja 6 miljoonaa lasta tarvitsee kiireellistä ruoka-apua.

Kirkon Ulkomaanapu tukee Etiopiassa vesilähteiden korjaamistyötä ja elinkeinojen tukemista Omorin ja Amaran alueilla. Työn toteuttaa Luterilainen maailmanliitto.

Lähteiden ja niille johtavien teiden kunnostustöihin palkataan maanviljelyn varassa eläviä ihmisiä, joille se antaa väliaikaisen mahdollisuuden lisätuloihin. Lisäksi tuetaan elinkeinoja jakamalla siemeniä kuivuuden takia viljelyksensä menettäneille perheille.

Vesilähteiden kunnostamisella pyritään lisäksi ehkäisemään kuivuuden aiheuttamia kriisejä myös tulevaisuudessa.

Myös Somalimaassa kuivuus on akuutti, ja maan hallitus arvioi sen vaikuttavan 240 000 ihmiseen viidellä alueella läntisillä ja rannikkoalueilla Salalissa, Awadalissa, Maroodijexissa, Gabilayssa ja Shahilissa. Kuivuus vaikuttaa veden saatavuuteen, elinkeinoihin ja ruokaturvaan. Ulkomaanapu valmistelee ohjelmaa luonnollisten vesilähteiden korjaamiseksi ensi vaiheen interventiona. Jos tilanne pahenee, laajentaa Ulkomaanapu toimintaansa tarvearvioiden mukaan.

Toisin kuin kerroimme vetoomuksessamme seurakunnille, emme tällä hetkellä pääse aloittamaan suunniteltua työtä Etelä-Sudanissa maan heikon turvallisuustilanteen vuoksi. Ugandan kuivuustilanne on tarkkailussamme, ja aloitamme avustustyön tarpeiden mukaan myös siellä.