Toisenlaisen Lahjan rauhankyyhkyllä rauhaa konfliktialueille

YK:n julistamaa kansainvälistä rauhanpäivää vietetään maanantaina 21.9. Samana päivänä nousee siivilleen Toisenlaisen Lahjan rauhankyyhky, jolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun tekemää rauhantyötä konfliktialueilla.
 
Sodat ja konfliktit ovat esteenä miljoonien ihmisten ihmisarvoisen elämän toteutumiselle maailmassa. Kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään, mutta tämän tavoitteen toteutuminen vaati työtä yhteiskunnallisen vakauden, ihmisten perusoikeuksien ja turvatun toimeentulon puolesta. Rauhankyyhky antaa toivoa konfliktialueiden ihmisille siellä missä hätä on suurin.
 
Kirkon Ulkomaanavun rauhantyössä edistetään konfliktien osapuolten vuoropuhelua rauhan puolesta, tuetaan paikallisten ihmisten ja ryhmien kykyä tehdä sovinnontyötä sekä autetaan jälleenrakennuksessa ja tätä kautta rauhan perusedellytysten luomisessa. Kirkon Ulkomaanapu tekee rauhantyötä mm. Sudanissa ja Somaliassa.
 
”Vuosia kestäneistä konflikteista huolimatta kriisialueilla toimii motivoituneita järjestöjä ja ryhmiä, jotka uskovat rauhan, sovinnon ja kestävän kehityksen olevan mahdollisia. Näiltä ryhmiltä ei puutu halua tehdä rauhantyötä, vaan useamminkin välineitä ja resursseja. Rauhankyyhkyllä voidaan tukea näiden järjestöjen ponnisteluja rauhan aikaansaamiseksi”, kertoo Kirkon Ulkomaanavun rauhantyön asiantuntija Jussi Ojala.

Rauhankyyhkyn voi lennättää konfliktialueille ja lahjoittaa ystävälle 20 euron hintaan. Toisenlaiset lahjat löytyvät osoitteesta www.toisenlainenlahja.fi. Lahjoja voi tilata Kirkon Ulkomaanavusta myös sähköpostitse toisenlainenlahja@kirkonulkomaanapu.fi tai puhelimitse (09) 1802 583.
 
 
Lisätietoja rauhantyöstä:
 
rauhantyön asiantuntija Jussi Ojala 050-352 6536 

Lisätietoja Toisenlaisesta Lahjasta:

varainhankinnan koordinaattori Marjut Martin  0400-385 439
 
www.toisenlainenlahja.fi/fi/rauha