Taistelu köyhyyttä vastaan parasta rauhantyötä

Bussilakosta ja ensimmäisestä talvikylmästä illasta huolimatta Tuomiokirkko oli lähes täynnä. Keskustelu oli Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Kuvalehden järjestämän Globalisaation oikeudenmukaisuus -keskustelusarjan toinen tilaisuus.

Pääministeri Vanhasen mukaan Suomellakin on vastuu rakentaa parempaa maailmaa niin kehitysyhteistyöllä kuin kaupalla ja politiikalla. Vanhanen piti tärkeänä myös Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.

Taloudellisen globalisaation puolesta voimakkaasti puhunut pääministeri kysyi, eikö globalisaatio ole ulkomaisia investointeja ryhdittämällä nostanut elintasoa kansainvälisesti enemmän kuin kehitysapu.

Piispa Huovinen korosti, että rauhan perustana on tavallisen kohtuullisen elämän mahdollistaminen kaikille.

Burundista pakenemaan joutunut Antoinette Batumubwira sanoi Afrikan sisällissotien johtuvan lakien kunnioituksen puutteesta, korkeasta epävarmuuden asteesta sekä köyhyydestä. Batumubwira kehotti puheenvuorossaan kansainvälistä yhteisöä rakentamaan rauhaa paitsi tukemalla tuntuvammin köyhien maiden terveydenhuoltoa, koulutusta ja oikeussektoria, myös vapauttamalla köyhien maiden resursseja velanhoidosta oman maan kehittämiseen.

Nyt kehitysmaat maksavat yhdeksän kertaa enemmän velanhoitomaksuja kuin ne saavat kehitysapua.

Mihin rauha voi rakentua?

Keskustelijat pohtivat, mitkä voisivat olla konkreettisia keinoja purkaa jännitteitä nykymaailmassa, jossa joukkotuhoaseet, terrorismi ja ihmisten eriarvoisuus uhkaavat tasapainoa.

Vanhanen korosti keskusteluyhteyden säilyttämistä osapuolten välillä sekä uskonnollisten rajojen ylittämistä, tästä esimerkkinä Turkin EU-jäsenyysneuvottelut. Huovinen nimesi keinoiksi kehitysmaiden velkojen anteeksiannon sekä globaalin kaupankäynnin oikeudenmukaiset pelisäännöt.

"Ilman oikeudenmukaisuutta ei ole rauhaa. Köyhille maille on annettava tilaisuus kehittyä oikeusvaltioiksi. Ensin on turvattava ihmisoikeuksien toteutuminen", Batumubwira sanoi.

Sekä Huovinen että Vanhanen pohtivat kriisinhallintaa nykytilanteessa, jossa suurin osa konflikteista on sisällissotia tai etnistä väkivaltaa, ei perinteisiä sotia valtioiden välillä.

"Uudessakin tilanteessa tulee käydä kriittistä keskustelua siitä, milloin voimatoimet voivat olla oikeutettuja esimerkiksi kansanmurhan estämiseksi. Terroristiryhmät rikkovat laillisen esivallan periaatetta vastaan ottamalla oikeuden omiin käsiinsä. Saman periaatteen kanssa joutuu ristiriitaan suurvalta, joka ilman Yhdistyneiden Kansankuntien päätöstä hyökkää kaukana omasta maastaan", Eero Huovinen sanoi.

Matti Vanhasen mukaan EU:n kriisinhallintaa kehitetään siihen suuntaan, että humanitaarisiin kriiseihin voitaisiin puuttua aiempaa nopeammin.

Yleisökysymykset käsittelivät rauhan todelliseen tulemiseen uskomista, naisten asemaa, ei-koulutettujen pakolaisten Suomeen tulon sallimista sekä YK:n mandaattia rauhanturvaoperaatioille.

Keskustelutilaisuuden jälkeen pääministeri ja piispa osallistuivat Kirkon Ulkomaanavun nuorten aikuisten Changemakers-verkoston järjestämään jatkotapahtumaan, jossa nuoret tenttasivat pääministeriä muun muassa siitä, miten koko maailma voi menestyä globaalissa kilpailussa.

Globalisaation oikeudenmukaisuus -keskustelusarja jatkuu 28.1.2005 Kuopion tuomiokirkossa, 13.4. Espoon tuomiokirkossa ja 28.5. Oulun Kirkkopäivillä.
(Ulla Hottinen)

Lue lisää

Kuva: Adolfo Vera. Kuvassa vasemmalta keskustelutilaisuuden juontaja Tapani Ruokanen, pääministeri Matti Vanhanen, Helsingin piispa Eero Huovinen ja viestintäkonsultti Antoinette Batumubwira.

Tiedotusvälineille: Kuvia tilaisuudesta saa tästä.

Lisätietoja: vaikuttamistoiminnan koordinaattori Timo Frilander, p. (09)1802 373 timo.frilander@evl.fi, tiedottaja Ulla Hottinen, p. (09)1802 469 ulla.hottinen@evl.fi ja www.kirkonulkomaanapu.fi