Suurimmat kehitysyhteistyöjärjestöt yhdenmukaistavat kulujensa määrittelyn

Yhdenmukaiselle mallille on ollut tarvetta jo pitkään, koska tukijat ja suuri yleisö ovat kokeneet järjestöjen erilaiset käytännöt hankalaksi vertailun kannalta.

Aloite uuden mallin kehittämiseen lähti ulkoministeriön kumppanuusjärjestöistä, jotka kuuluvat Suomen suurimpiin kehitysyhteistyöjärjestöihin. Järjestöt haluavat korostaa ulkomaisen avustustyön laatua ja luotettavuutta. Uuden mallin myötä ihmisillä on paremmat mahdollisuudet vertailla eri järjestöjen kulurakennetta.

Uuden mallin mukaan kukin järjestö jaottelee avustustyön kulut kolmeen osa-alueeseen: ulkomaiseen avustustyöhön, ulkomaisen työn tukitoimintoihin kotimassa sekä yleishallintoon. Neljäntenä osa-alueena on järjestön muu toiminta.

Ulkomaiseen avustustyöhön lasketaan mukaan suorien avustusten lisäksi ulkomaantyön suunnittelu ja valvonta. Tukitoiminnat kotimaassa sisältävät tiedotuksen, varainhankinnan, koulutuksen, vaikuttamistoiminnan ja kotimaisen työn hallinnon.

Kotimaassa tehtävä työ mahdollistaa avustustoiminnan ulkomailla. Yleishallintoon luetaan taas muun muassa järjestön talous- ja henkilöstöhallinto.

Yhtenäisestä mallista sopineet järjestöt säilyttävät tuloslaskelmansa ennallaan, mutta erittelevät kustannuksensa tilinpäätöksen liitetiedoissa mallin mukaisesti.

Uudesta mallista ovat sopineet Fida International, Frikyrklig Samverkan, Kansainvälinen solidaarisuussäätiö, Kirkon Ulkomaanapu, Plan Suomi Säätiö, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, Suomen Lähetysseura, Suomen Punainen Risti, Suomen UNICEF sekä Suomen World Vision. Mukaan saattaa liittyä muita järjestöjä myöhemmin.

Lisätietoja asiasta antaa kumppanuusjärjestöjen puolesta Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, puh. (09) 1802 415 tai 040-531 3514 sekä apulaistoiminnanjohtaja Tuula Tapanainen, puh. (09) 1802 227 tai 040-571 1332.

Lue lisää raportointimallista
KUA:n kululaskelma uuden raporttimallin mukaisesti