Suomi vahvistaa rooliaan uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälityksessä

Helsingissä järjestetään tammikuun 15.-16. päivä ensimmäinen kansainvälinen uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälityskokous. Kirkon Ulkomaanavun ulkoministeriön tuella järjestämä kokous toteutetaan yhteistyössä YK:n rauhanvälitysyksikön (Mediation Support Unit, MSU), Islamilaisen yhteistyöjärjestön (Organization of Islamic Coperation, OIC) ja Religions for Peace (RfP) -järjestön kanssa.

Kokous perustuu YK:n pääsihteerin 24. kesäkuuta 2012 julkaistuun raporttiin ja siitä johdettuun YK:n rauhanvälityksen ohjeistukseen. Raportin mukaan uskonnollisten johtajien rooli rauhanvälityksessä on suuri, mutta sen arvoa ei ole osattu hyödyntää.

Raportin suositusten mukaisesti Kirkon Ulkomaanapu, MSU, OIC ja RfP auttavat muodostamaan rauhanvälitysverkoston, jonka tavoitteena on vahvistaa perinteisten ja uskonnollisten johtajien rauhanvälitystyötä ja lisätä yhteistyötä sekä näiden johtajien, heidän kanssaan työskentelevien järjestöjen että YK:n välillä.

”YK on lähtenyt kehittämään omaa rauhanvälitystoimintaansa juuri parantamalla yhteyksiä uskonnollisiin ja perinteisiin johtajiin. Tämä perustuu siihen, että monilla sota-alueilla hallitukset ovat heikkoja. Uskonnolliset ja heimojohtajat voivat auttaa yhteyksien rakentamisessa ja vahvistaa sovintoa”, Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen kertoo.

”YK on pyytänyt Kirkon Ulkomaanavulta apua sota-alueiden uskonnollisten ja heimojohtajien tavoittamisessa. Se on huikea luottamuksen osoitus pienelle pohjoiselle järjestölle ja tunnustus tekemästämme työstä.”

Yhteistyö koordinaatiokokouksen järjestämiseksi on peruja viime talvelta, jolloin Ulkomaanapu oli järjestämässä New Yorkissa osana MSU:n rauhanvälityksen konsultaatioiden sarjaa kokouksen uskonnollisten johtajien roolista rauhanvälityksessä.

Rauhanvälitysverkoston ensimmäinen kokous kerää paikalle useita rauhankysymysten parissa työskenteleviä järjestöjä ja uskonnollisia ja perinteisiä johtajia. Noin 30 osallistujaa edustavat eri uskontokuntia ja tulevat ympäri maailmaa muun muassa Somaliasta, Myanmarista, Indonesiasta, Keniasta ja Turkista.

Pitkäjänteistä rauhantyötä

Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt pitkäjänteistä työtä rauhan edistämiseksi useita vuosia. Vuonna 2007 tehty selvitys uskonnollisten ja perinteisten johtajien roolista Somalian rauhanrakentamisesta toimi pohjana niin paikalliselle kuin laajemmalle konfliktienratkaisutyölle.

Tutkimuksen mukaan Somalian kaltaisissa hauraissa valtioissa perinteisillä ja uskonnollisilla verkostoilla ja sosiaalisilla instituutioilla on suuri merkitys kestävän ratkaisun löytymiselle. Vaikka instituutiot ovat kärsineet konflikteista, niin ne ovat silti olemassa ja ihmiset arvostavat niitä.

Tältä pohjalta Ulkomaanapu on työskennellyt uskonnollisten ja perinteisten johtajien kanssa. Paikalliset johtajat ovat selvittäneet Somaliassa paikallisia, useiden vuosienkin mittaisia, konflikteja hyvin tuloksin. Somaliassa Ulkomaanapu on ollut keskeisessä roolissa myös rakentaessaan siltoja YK:n, Somalian hallituksen sekä Somalian perinteisten johtajien välille.

Lisäksi Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt vaikuttamistyötä kansainväliseen yhteisöön päin saadakseen uskonnolliset ja perinteiset johtajat osaksi rauhanrakentamista. Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rooli rauhantekijöinä on vähitellen tunnustettu YK-tasolla. Käytännön tasolla heidän panostaan ei vielä pystytä käyttämään tai parhaimmillaankin yhteistyö on vain ad hoc -toimintaa.

Ulkomaanavun ja sen kumppaneiden tekemä rauhantyö keskittyy rauhanrakennukseen – erityisesti uskonnollisten ja perinteisten johtajien ja naisten myönteiseen osallistumiseen rauhanvälitykseen – sekä konfliktien ennaltaehkäisyyn, pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön rauhan edellytysten tukemiseksi ja riskeihin varautumiseen.

Ulkomaanavun työssä kestävä rauha tarkoittaa sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmisoikeudet toteutuvat, jossa ihmiset tietävät oikeutensa ja hallitukset ovat aidosti vastuullisia kansalaisilleen. Jo pienellä rahallisella panostuksella Ulkomaanapu on pystynyt tuomaan yhteen rauhan kannalta keskeisiä toimijoita konfliktimaissa. Ulkomaanapu tekee ja tukee rauhantyötä muun muassa Somaliassa, Etelä-Sudanissa, Lähi-idässä, Nepalissa ja Sierra-Leonessa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. 040 531 3514
Viestintäpäällikkö Maija Sankari (7.1. alkaen), p. 040 559 4030
Projektikoordinaattori Elina Korhonen, p. 040 535 0411