Suomen Lähetysseura ja Kirkon Ulkomaanapu kampanjoivat ruokaturvan puolesta

Suomen Lähetysseura ja Kirkon Ulkomaanapu ovat molemmat nostaneet ruokaturvan vuoden pääkampanjoidensa teemaksi. Yhteisen teeman merkeissä järjestöt ovat lähettäneet kirkkoherroille kirjeen, jossa kannustetaan seurakuntia pitämään asiaa esillä omassa toiminnassaan. Tavoitteena on, että oikeus jokapäiväiseen leipään nousee puheenaiheeksi seurakunnissa kautta Suomen.

 ”Vaikka maailmassa on riittävästi ruokaa kaikille, joka kuudes ihminen on vailla riittävää ravintoa ja nälkään kuolee yksi lapsi joka viides sekunti. Nälkä ei ole väistämättömyys, vaan ongelmaan voidaan puuttua. Auttamishalun lisäksi tarvitaan poliittista tahtoa ja maailmanlaaja kansanliike nälän poistamiseksi”, todetaan järjestöjen kirjeessä.

Kirkot ympäri maailmaa ovat parhaillaan liikkeellä ruokaturvan puolesta. Ruokaturvaan liittyvää tietoa, materiaaleja ja toimintavinkkejä löytyy Lähetysseuran Tasaus-kampanjan ja Kirkon Ulkomaanavun Tekoja-kampanjan nettisivujen lisäksi muun muassa kirkkojen vaikuttamisjärjestö Ecumenical Advocacy Alliancelta (EAA), jonka ruoka-aiheista toimintaviikkoa vietetään 10.–17. lokakuuta. Sekä Lähetysseura että Kirkon Ulkomaanapu ovat EAA:n jäseniä.

Lisää Reilun kaupan seurakuntia

Lähetysseura ja Kirkon Ulkomaanapu haastavat seurakuntia myös ryhtymään Reilun kaupan seurakunniksi.

Reilun kaupan viikkoa vietetään 25.–31.10. Viikon teemana on ”Tee pieni muutos”. Reilun kaupan edistämisyhdistys on yhdessä Kirkkohallituksen kanssa asettanut tavoitteeksi ylittää Reilun kaupan viikon loppuun mennessä sadan seurakunnan raja. Tällä hetkellä Reilun kaupan seurakuntia on runsas kahdeksankymmentä.

Suomen Lähetysseura / Kirkon Ulkomaanapu 16.9.2010

Lisätietoa:

www.tasaus.fi
ruokaturva.tekojakampanja.fi
www.e-alliance.ch/en/s/food/2010-churches-week-of-action-on-food
www.reilukauppa.fi/seurakunnat

Seppo Kalliokoski, vaikuttamistoiminnan koordinaattori, Suomen Lähetysseura, p. 040 774 3504
etunimi.sukunimi@mission.fi

Petri Merenlahti, kirkollisen työn päällikkö, Kirkon Ulkomaanapu, p. 050 329 9976,
etunimi.sukunimi@kirkonulkomaanapu.fi