Suomen laadittava strategia hauraiden valtioiden tukemiseksi

Hallituksen tulee tänä syksynä valmistuvassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossaan sitoutua laatimaan strategia hauraiden valtioiden tukemiseksi. Kirkon Ulkomaanapu esittää, että Suomi toimii edelläkävijänä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien ja osallisuuden toteutumisessa.
 
Kolmannes maailman köyhistä elää maissa, joiden rakenteen köyhyys tai konfliktit ovat haurastuttaneet. Kansainvälinen yhteisö on viime vuosina havahtunut siihen, että hauraat valtiot tarvitsevat erityishuomiota. 
 
-Oikeudettomuus luo toivottomuutta. Vaikuttamismahdollisuuksien puute luo levottomuutta. Epäoikeudenmukaisuuden tunne voi johtaa äärimmäisiin tekoihin. Hauraat tilanteet ovat osa kansainvälisen turvallisuuden arkipäivää, joka on otettava huomioon Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa, toteaa Ulkomaanavun kehityspolitiikan ja ekumeenisten suhteiden yksikön päällikkö Suvi Virkkunen.
 
Suomen kehitysyhteistyötä pidetään kansainvälisellä tasolla laadukkaana ja Suomen rooli konfliktinvastaisen työn ja kriisinhallinnan tukemisessa on ollut aktiivinen EU:ssa. OECD suositteli vuonna 2007 tekemässään Suomen kehityspolitiikan arviointiraportissa, että Suomen tulee laatia strategia konfliktien vastaiseen työhön ja hauraiden valtioiden tukemiseen.
 
 
Salolainen: Afganistanin ongelmiin ei ole sotilaallista ratkaisua
 
-Meidän on vihdoin tunnustettava, ettei sotimalla saada ratkaisua Afganistanin kriisiin, vaan täytyy olla jokin toinen tie, totesi Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolainen Kirkon Ulkomaanavun seminaarissa.
 
Salolaisen kanta poikkea selkeästi aiemmista Suomen ulkopoliittisen johdon esittämistä näkökulmista ja heijastelee sotilaallisen tilanteen vaikeutumista Afganistanissa. Kirkon Ulkomaanapu on jo pidemmän aikaa esittänyt neuvottelujen aloittamista Taleban liikkeen kanssa.
 
Suomella on ensiluokkainen tilaisuus jatkaa pitkäjänteistä työtään kansainvälisen vakauden turvaamisessa ja ottaa voimakkaampi rooli kansainvälisenä toimijana oikeuksien vahvistamisen tukemisessa EU:n ja kansainvälisen yhteisön kautta. EU:ssa meneillään olevat hauraiden valtioiden pilottiohjelmat (Afganistan, Sierra Leone, Haiti ja Itä-Timor) ja niiden pohjalta vuonna 2009 laadittava EU:n hauraiden valtioiden toimintasuunnitelma tekee Suomen roolin vahvistamisen ajankohtaiseksi.
 
Ulkomaanapu esitteli toimenpide-ehdotuksensa ja tausta-aineiston aiheesta tiistaina 30.9.2008 pidetyssä päättäjätapaamisessa, johon osallistuivat muun muassa eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolainen, neuvonantaja Olli Ruohomäki ulkoasiainministeriöstä sekä keväällä 2008 perustetun EFDP:n (European Foundation for Democracy through Partnership) puheenjohtaja Roel von Meijenfeldt.

Tapaaminen oli osa Kirkon Ulkomaanavun kaksivuotista Näkymättömät-teemakampanjaa. Kampanjassa kerrotaan ihmisistä, jotka ovat köyhyyden, syrjinnän tai pakolaisuuden vuoksi kaikkein heikoimmassa asemassa. Heidän oikeutensa jäävät usein kokonaan tai osaksi toteutumatta. Ulkomaanapu haluaa kaksivuotisella kampanjallaan tuoda näkymättömät esiin ja edistää heidän oikeuksiensa toteutumista. Näkymättömien tekeminen näkyviksi on ensimmäinen askel, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat ja kehitys olisi mahdollista.  

Lisätietoja: Kirkon Ulkomaanavun sosiokulttuuristen oikeuksien asiantuntija Eva-Marita Rinne-Koistinen, puh. 050-326 4045 ja kehityspolitiikan ja ekumeenisten suhteiden yksikön päällikkö Suvi Virkkunen, puh. 050-329 9298