Suomeen valitut kiintiöpakolaiset alkavat saada koulutusta jo ennen Suomeen saapumista

image

Maahanmuuttovirasto ja Kirkon Ulkomaanapu aloittavat kiintiöpakolaisten kulttuuriorientaatiokoulutuksen. Ensimmäinen koulutus alkaa 21.10.2013 Ankarassa, Turkissa, missä koulutetaan Suomeen jo valittuja kiintiöpakolaisia eri konfliktialueilta. Koulutusta järjestetään syksyn 2013 aikana Turkin lisäksi Ruandassa ja Malawissa.

Maahanmuuttoviraston käynnistämä projekti on Euroopan pakolaisrahaston rahoittama. Projekti on ainutlaatuinen, sillä yhtä monipuolista koulutusta ei ole järjestetty kiintiöpakolaisille aiemmin ennen uuteen kotimaahan asettumista.

Maahanmuuttoviraston yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Kirkon Ulkomaanapu, jonka alihankkijoina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Helsingin seudun asioimistulkkikeskus.

Kirkon Ulkomaanapu koordinoi koulutuksen järjestämisen eri kohteissa.

Diakonia-ammattikorkeakoulu on vastuussa opetuksesta ja oppimateriaaleista. Opetuksen toteuttavat Diakin opettajat. Opetus tulkataan paikan päällä kunkin pakolaisen omalla äidinkielellä. Tulkkauksen hoitavat Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen tulkit ja Diakin asioimistulkkiopiskelijat.

Koulutuksessa opiskellaan perustietoa Suomesta, suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomen kielestä

Orientaatiokoulutuksen tavoitteena on tutustuttaa Suomeen muuttava pakolainen uuteen kotimaahansa. Koulutuksessa annetaan kattavat perustiedot Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta sekä opiskellaan suomen kielen alkeita ja perussanastoa. Lisäksi käydään läpi sekä henkistä että fyysistä muutosprosessia Suomeen asettumiseen liittyen.

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja. Järjestöllä on monipuolinen kokemus pakolaisten parissa toimimisesta eri puolilla maailmaa. Diakonia-ammattikorkeakoululla on pitkä kokemus maahanmuuttajien kouluttajana Suomessa ja siellä koulutetaan myös asioimistulkkeja.

Lisätietoja medialle:

Projektipäällikkö, ylitarkastaja Marjo Mäkelä, Maahanmuuttovirasto
marjo.makela@migri.fi, p. 050 399 8195

Ohjelmatoiminnan tuen päällikkö Miina Puntila, Kirkon Ulkomaanapu
miina.puntila@kirkonulkomaanapu.fi, p. 0400 103374