Suomalaiset järjestönuoret harvinaisella vierailulla Eritreassa

Suomalaiset nuoret järjestöaktiivit tapaavat tällä viikolla eritrealaisnuoria harvinaislaatuisella matkalla. Kirkon Ulkomaanavun järjestämän vierailun aikana suomalaiset ja eritrealaiset nuoret pääsevät keskustelemaan ensimmäistä kertaa ilman välikäsiä. Aiheina ovat muun muassa maailmanlaajuiset kehityskysymykset sekä nuorten oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa kotimaidensa kehitykseen.

Matkalla on mukana kahdeksan suomalaisnuorta muun muassa Ylioppilaskuntien liitosta, partiosta, ja YK-nuorista. Vierailu perustuu eritrealaisten kutsuun.

Suomalaiset nuoret vierailevat jopa 30 000 osallistujaa keräävällä nuorisofestivaalilla (Sawa Youth Festival) Sawassa lähellä Sudanin rajaa.

”Sinne pääsy on ainutlaatuinen tilaisuus nuorille tavata toisiaan, keskustella nuorten oikeuksista ja vaihtaa ajatuksia nuorten elämästä Suomessa ja Eritreassa. Osallistuminen tarjoaa suomalaisnuorille mahdollisuuden ymmärtää, millaista on olla nuori Eritreassa nyt, kun maa on ollut itsenäinen jo 25 vuotta”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun koulutussektorin kehittämisen asiantuntija Laura Vanhanen.

Matkan tavoite on tarjota nuorille tilaisuus tehdä työtä yhdessä yli rajojen ja myös Eritrean sisällä. Samoin tarkoitus on vahvistaa nuorten johtajuutta niin, että he pääsisivät mukaan päätöksentekoon muuallakin kuin paperilla ja juhlapuheissa.

”Suomessa nuoret ovat osaavaa porukkaa, maailman huippuja esimerkiksi opiskelijademokratiassa, nuorten oikeuksien edistämisessä ja vaikuttamisviestinnässä. Tätä resurssia Suomi voisi hyödyntää enemmänkin”, Vanhanen sanoo.

Ongelmana näköalattomuus

Eritrea tekee vain yhä niukasti yhteistyötä ulkomaailman kanssa. Näköalattomuuden ja osallistumismahdollisuuksien puutteen vuoksi moni paikallinen nuori suunnittelee tulevaisuutta maan ulkopuolella.

”Jostain on aloitettava ja nuorten taitojen kehittäminen on oikea suunta. Pienetkin avaukset, jotka kartuttavat heidän tieto-taitoaan ja kykyjään on plussaa”, Vanhanen toteaa.

Suomalaiset osallistujat valittiin yleisessä haussa, joka herätti paljon kiinnostusta. Yhdessä Allianssin kanssa tehdyissä valinnoissa painotettiin mahdollisimman monipuolista järjestökattausta.

”Haluan jakaa omia kokemuksiani nuorena vaikuttajana ja sitä kautta tukea eritrealaisten nuorten tahtoa ja kykyä osallistua heidän omaan yhteiskuntaansa”, sanoo matkalla mukana oleva Suomen YK-nuorisodelegaatti Sonja Huttunen.

”Vastavuoroisesti toivon itse löytäväni uusia ideoita ja näkökulmia omaan työhöni. Nuoret ovat usein avoimia ja kiinnostuneita uudesta ja erilaisesta, mikä on erittäin hedelmällistä maaperää dialogin rakentamiselle”.

Nuoret järjestävät Asmarassa dialogiseminaarin paikallisille järjestötoimijoille. He myös tapaavat maassa toimivien YK-järjestöjen edustajia ja suurlähettiläitä.

Nuoret palaavat Suomeen tällä viikolla.

Kirkon Ulkomaanapu on työskennellyt Eritreassa ainoana suomalaisena järjestönä vuoden 2015 alusta lähtien. Ulkoministerin erityisedustaja Pekka Haavisto on ollut tukemassa nuorisodialogin aloittamista yhdessä ulkoministeriön kanssa.

Lisätietoja: Laura Vanhanen, koulutussektorin kehittämisen asiantuntija, 040 631 9409
Jussi Ojala, Eritrea-erityisedustaja, p. 0503526536
Satu Helin, uutistuottaja, p. 040 630 8133