Somalia-ohjelman erityistilintarkastus valmistui

Kirkon Ulkomaanavun Somalia-ohjelmassa on julkisrahoitteinen rauhanhanke, joka käynnistyi 2009 Somalimaassa ja Puntlandissa. Rauhanhankkeessa on tuettu uskonnollisia ja perinteisiä johtajia. Hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet Ulkomaanavun kansainvälinen kumppani Danish Refugee Council (DRC) ja paikallinen kumppani International Horn University. Hanketta on rahoittanut ulkoasiainministeriö.

Hanke on saavuttanut tavoitteensa. Sovinto on solmittu kahdeksassa pitkäkestoisessa konfliktissa. Hankkeesta toteutettiin arvio syksyllä 2010 ja se antoi hankkeen sisällöstä myönteistä palautetta. Sekä hankkeeseen osallistuneet johtajat että paikallisyhteisöt ovat kokeneet työn tärkeäksi ja ihmisten elinoloja kohentavaksi.

Ulkomaanapu toteutti hankkeeseen kaksi sisäistä tarkastusta vuoden 2010 aikana, joiden pohjalta Ulkomaanapu päätti käynnistää erityistilintarkastuksen hankkeessa.  Samassa yhteydessä tarkastettiin myös Ulkomaanavun oma hankkeeseen liittyvä toiminta, jonka perusteella on tarkennettu ohjeita. Erityistilintarkastuksen ja Ulkomaanavun oman toiminnan tarkastuksen suoritti PricewaterhouseCooper.

Erityistilintarkastuksen raportti vahvisti Ulkomaanavun käsityksen siitä, että projektin taloushallintoa on hoidettu osin huolimattomasti. Kirjanpidon tositeaineistossa ei ole riittävästi dokumentoitu, miten menot liittyvät toimintaan, vaikka vastaavat kuitit löytyvät.

Koska Ulkomaanapu on maksanut projektin hallinnoimisesta DRC:lle, Ulkomaanapu vaatii siltä yhteensä 26 952,15 euron korvausta epäselviksi jääneistä kuluista. Se vastaa 5,0 prosenttia hankkeen kokonaismenoista vuonna 2010. Kirkon Ulkomaanavun hallitus on päättänyt palauttaa samansuuruisen summan kokonaisuudessaan ulkoasiainministeriölle, joka on rahoittanut hanketta.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala, puh. +358 400 103 280