Somalian valtio on syntymässä uudelleen

”Klaanijohtajat ovat pystyneet uskomattomassa paineessa saamaan aikaan sekä perustuslain hyväksyneen kokouksen että nimeämään parlamentin. Se kertoo sekä valtavasta väsymyksestä sotimiseen että siitä laaja-alaisesta tuesta, joka poliittisella prosessilla nyt on”, kuvailee Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen Mogadishun tilannetta.

”Tilanne on erittäin herkkä ja levottomuuksia on odotettavissa, mutta klaanijohtajien roolin takia en usko, että sisällissota ryöpsähtäisi nyt uudelleen. Työtä sovinnon eteen tulee kuitenkin jatkaa.”

Kirkon Ulkomaanavulle Somalian perinteisten klaanijohtajien ja uskonnollisten johtajien tukeminen on ollut yksi merkittävimpiä hankkeita viime vuosina. Vuonna 2007 aloitettu yhteistyö heidän kanssaan on johtanut ruohonjuuritasolla useisiin pienempiin rauhansopimuksiin klaanien sisällä ja välillä.

Vuonna 2010 Kirkon Ulkomaanapu tuki YK:n pyynnöstä klaani- ja uskonnollisista johtajien yhteistyöelimen perustamista, joka ryhtyi neuvomaan maailmanjärjestöä poliittisen prosessin eteenpäinviemisessä. Uuden perustuslain hyväksymiseen sekä parlamentin nimeämiseen johtanut prosessi ovat syntyneet tämän vuoropuhelun seurauksena.

”Väliaikaishallinnon päättymiseen tähdännyt prosessi ei ollut täydellinen, mutta se tarjosi somaleille historiallisen mahdollisuuden muodostaa paremmin vastuullisia valtiorakenteita omassa maassaan. Somalian perinteisillä johtajilla on sekä halu että kyky luotsata Somalia kohti rauhaa, ja pitkällisen työn ja luottamuksen rakentamisen ansioista myös YK ja muut kansainväliset toimijat ovat sisäistäneet tämän viestin”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun rauhantyön asiantuntija Jussi Ojala.

Alkuperäisen aikataulun mukaan Somalian uuden parlamentin pitäisi nimittää tänään maalle uusi presidentti. Kansainvälinen paine pysyä aikataulussa on kova mutta Pentikäisen mukaan siihen sisältyy myös riskejä. Tuoreen perustuslain mukaan 30 prosenttia kansanedustajista tulee olla naisia, mutta toistaiseksi hyväksytyistä parlamentaarikoista naisia on vain murto-osa.

”Vaikka aikarajat ovat tärkeitä, olemme kuitenkin enemmän huolissamme prosessin keinotekoisesta kiirehtimisestä. Prosessi on yhtä tärkeä kuin lopputulos, ja tämän prosessin on oltava sellainen, että somalit uskovat siihen laajasti”, arvioi tilannetta toiminnanjohtaja Pentikäinen.

Huolimatta käsillä olevasta poliittisesta prosessista ja sen menestyksestä, Somalia tarvitsee kipeästi sisäistä sovinnontyötä. Maassa kolmatta vuosikymmentä vallinnut sisällissota on jättänyt yhteiskuntaan syvät arvet, eikä kestävää rauhaa voi rakentaa ilman panostusta sovintoon.

Yhteyksissään Ulkomaanapuun ja YK:hon Somalian perinteiset johtajat ovat esittäneet, että he haluavat organisoitua sisäisesti paremmin ja näin vahvistaa panostaan Somalian rauhan- ja sovinnontyöhön. Klaanijohtajien ehdotus on vanhimpien neuvoston – Guurtin – muodostaminen, joka olisi poliittisesta järjestelmästä erillinen, mutta siihen vuorovaikutuksessa oleva somaliperinteeseen kuuluva instituutio.

Ulkomaanapu on tyytyväinen, että Somalian klaanijohtajat korostavat naisten merkitystä mahdollisen Guurtin toiminnassa – klaanijohtajien esityksen mukaan 30 prosenttia Guurtin jäsenistä tulisi olla naisia.

”Kestävä rauha Somalissa ei ole mahdollista ilman naisten vahvaa osallistumista. Suomen tuki Somalian rauhan tukemiseksi on ollut vahvaa ja uskon tämän panostuksen jatkuvan”, toteaa Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen.

Lisätietoja:

Rauhantyön asiantuntija Jussi Ojala, p. 050 352 6536

Vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen, p. 050 301 8479