Sisäinen tarkastus Kosovon naisohjelmaan

Kirkon Ulkomaanapu on käynnistänyt sisäisen tarkastuksen Kosovon naisohjelmassa omien selvityksiensä pohjalta. Osana Kosovon jälleenrakennusta Kirkon Ulkomaanapu on tukenut paikallisia naisjärjestöjä niin sanotuissa enclaaveissa, joissa joko albaanit tai serbit ovat vähemmistössä. 

Ryhmissä on järjestetty ammatillista koulutusta, joka on tukenut naisia yritysten perustamisessa. Ulkomaanavun selvitysten mukaan ryhmät itsessään ovat toimineet hyvin, mutta niiden seurannasta vastannut järjestö on raportoinut useammasta ryhmästä kuin mitä todellisuudessa on ollut toiminnassa. Sisäisellä tarkastuksella selvitetään liittyykö tähän raportointivirheeseen taloudellisia väärinkäytöksiä ja mahdolliset väärin käytetyt varat tullaan perimään takaisin.

Lisätietoja: Humanitaarisen avun koordinaattori Merja Luukkanen p. 0400-583 386 tai humanitaarisen avun koordinaattori Nanny Nordström 050-329 9598