Rikkaat maat vaarantavat ilmastosopimuksen

Kehittyneiden maiden haluttomuus vähentää radikaalisti kasvihuonekaasupäästöjään ja rahoittaa merkittävästi ilmastonmuutoksen seurausten kanssa kamppailevia köyhiä maita uhkaa romuttaa neuvottelut ilmastosopimuksesta, varoittavat Kirkon Ulkomaanapu ja sen eurooppalaisten sisarjärjestöjen yhteistyöverkosto Aprodev.

Bonnissa tänään päättyvät neuvottelut ovat vieneet keskustelua eteenpäin vain hyvin vähän. Kööpenhaminan ilmastokokoukseen on aikaa enää kuusi kuukautta. Rikkaat maat suunnittelevat silti edelleen pitävänsä päästönsä tasolla, joka väistämättä johtaa ilmastomuutoksen pahenemiseen.

“Teollisuusmaat eivät ole kyenneet sopimaan kokonaistavoitteesta päästövähennyksilleen, puhumattakaan tavoitteesta, joka pysäyttäisi ilmaston lämpenemiseen kahteen asteeseen, joka on esimerkiksi EU:ssa selkeästi sovittu tähtäin”, Kirkon Ulkomaanavun ilmastonmuutosasiantuntija Salka Orivuori toteaa.

Afrikan ilmasto-oikeudenmukaisuusallianssin PACJA:n koordinaattori Mithika Mwendan mukaan rikkaiden maiden nyt ehdottamat päästövähennykset ovat jopa pienempiä kuin voimassa oleva Kioton sopimus edellyttää.

”Rikkailta mailta puuttuu poliittinen tahto kantaa historiallinen vastuunsa ja turvata köyhien maiden ihmisten elämisen edellytykset ja kehitys. Asioiden on muututtava dramaattisesti,” Mwenda huomauttaa.

Luottamuspula on kasvanut, kun rikkaat maat ovat viivytelleet riittävistä päästövähennystavoitteista sopimista ja vaatineet kehitysmailta lisätoimenpiteitä. Teollisuusmaat odottavat keskituloisten maiden, kuten Kiinan, ottavan vastuuta, mutta kehitysmaat puolestaan katsovat tämän vastuun kuuluvan ensisijaisesti teollisuusmaille. 

Luottamus on heikko myös, koska rikkaat valtiot ovat epäonnistuneet aikaisempien päästövähennys- ja rahoitusvelvoitteidensa saavuttamisessa. Tämä rinnastettuna viimeaikaisiin valtaisiin talouskriisitukipaketteihin osoittaa kehitysmaiden näkökulmasta katsottuna selkeää teollisuusmaiden poliittisten tahdon puutetta ilmastokysymyksessä.

”Keskeistä on löytää neuvotteluissa sellaiset ratkaisut sekä päästövähennysten että sopeutumistuen suhteen, että kaikkein köyhimpien yhteisöjen oikeus kehittyä toteutuu”, Salka Orivuori korostaa.

Kirkon Ulkomaanapu pelkää, että ilman todellisia aloitteita merkittävistä päästövähennyksistä teollisuusmaiden puolelta neuvottelut kariutuvat. Teollisuusmaiden on tultava elokuussa pidettävään neuvottelukierrokseen valmiina toimimaan, Kirkon Ulkomaanapu ja Aprodev vaativat.

Lisätietoja:  

Kirkon Ulkomaanavun ilmastonmuutosasiantuntija Salka Orivuori p. 050-326 34 87