Poliittinen vaikuttaminen keskeistä romanien tukemisessa

Kirkon Ulkomaanapu tulee keskittymään omassa toiminnassaan romanien tukemiseksi poliittiseen vaikuttamiseen. Romanien tilanne tulee paranemaan merkittävästi vasta, kun heidän kotimaissaan löytyy riittävä poliittinen tahto tilanteen muuttamiseksi.

Kirkon Ulkomaanapu on osana Helsingin kaupungin ja Diakonissalaitoksen romani-projektia selvittänyt omia mahdollisuuksiaan auttaa romaneja.

”Pyrimme löytämään sellaisia tapoja toimia ja vaikuttaa, jotka voisivat tuottaa pitkällä aikavälillä pysyviä tuloksia. Pidämme tärkeänä toimia yhteistyössä muiden eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa”, suunnittelija Aarno Lahtinen kertoo.

Kirkon Ulkomaanapu on aloittanut romaniasiassa yhteistyön Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CCME) ja sen yhteistyöjärjestöjen kanssa.

”Euroopan tilannetta hyvin tuntevat romanivaikuttajat ja muut asiantuntijat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että yksi tärkeimmistä tehtävistä on vaikuttaa poliittisen muutoksen aikaansaamiseksi romanien kotimaissa.”

”Pyrimme yhdessä CCME:n ja sisarjärjestöjemme kanssa erityisesti löytämään keinoja tämän muutoksen aikaansaamiseksi. Samalla pyrimme haastamaa kirkkoja mukaan tähän rintamaan. Onnistumisen edellytyksenä on hyvän yhteistyön luominen romanijärjestöjen ja -vaikuttajien kanssa”, Aarno Lahtinen kertoo.

Euroopan maissa tehdään jo paljon työtä romanien parissa ja heidän kanssaan. Romaneilla itsellään on lukuisia kansalaisjärjestöjä, yksin Romaniassa satoja, jotka tekevät työtä muun muassa koulutusasioiden, juridisen neuvonnan, sosiaalisen tuen ja asennekasvatuksen parissa. Myös Kirkon Ulkomaanavun suurilla eurooppalaisilla sisarjärjestöillä on romaneihin liittyviä hankkeita.

”Suurimmat ongelmat liittyvät kuitenkin siihen, että romanien kotimaissa ei oikein löydy poliittista tahtoa tilanteen muuttamiseksi ja kansalaisten asenteet ovat romanivastaisia. Romanien tilanne tulee merkittävästi paranemaan vasta, kun tähän saadaan muutos”, Aarno Lahtinen korostaa.