Pohjoismaiset avustusjärjestöt vetoavat hallituksiin siviilien suojaamiseksi ihmisoikeusrikoksilta

Yhteisessä vetoomuksessaan pohjoismaisten kirkkojen avustusjärjestöt vetoavat Pohjoismaiden hallituksiin siviilien kärsimysten ehkäisemiseksi konfliktitilanteissa. Järjestöt vaativat hallituksia vaikuttamaan YK:n turvaneuvostossa, jotta tarvittavat päätökset ja toimenpiteet tehtäisiin siviilien suojelemiseksi sodilta ja ihmisoikeusrikoksilta.

Suomen ulkoministeri Erkki Tuomiojalle ja samalla EU:n puheenjohtajamaalle lähettämässään kirjeessä Kirkon Ulkomaanapu nostaa esiin esimerkkinä Darfurissa jatkuvan vakavan siviileihin kohdistuvan väkivallan, jota Sudanin hallitus tai kansainvälinen yhteisö eivät ole kyenneet estämään. Kahden miljoonan ihmisen on arvioitu joutuneen pakolaisiksi ja jopa yli 200 000 surmatuksi yhä jatkuvissa sotatoimissa.

Avustusjärjestöt vaativat kansallisia hallituksia kiinnittämään erityistä huomiota ihmisten aiheuttamien konfliktien ehkäisyyn vaikuttamalla aktiivisesti niiden syihin. Hallitusten odotetaan vastaavan syntyneisiin kriiseihin tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä, jotka tarvittaessa voivat johtaa jopa pakkotoimenpiteisiin. YK:n turvaneuvoston tulisi ottaa käyttöön erityiset suuntaviivat sotilaallisen voiman lainmukaisesta käytöstä. Valtioiden olisi myös pidettävä huolta siitä, että kriisin ja sotilaallisten väliintulojen aiheuttamat henkiset ja fyysiset vauriot korjataan.

Lue vetoomus "Responsibility to Protect"

Sunnuntaina 10.12. vietetään YK:n kansainvälistä ihmisoikeuspäivää ja silloin tullaan ympäri maailmaa järjestämään mielenosoituksia ja kampanjoita, joilla halutaan kiinnittää huomiota Darfurin pitkittyneeseen kriisiin.

Lisätietoja:

Antti Pentikäinen, toiminnanjohtaja, gsm 040 531 3514
Nina Suomalainen, kehityspolitiikan koordinaattori, gsm 040 519 1599