Palvelujen kauppa vastuuviikon uusi teema

Kirkkojen kansainvälisen vastuuviikon teemaksi vuosina 2004-2005 on valittu palvelujen kauppa. Otsikkona on Ei kaupan – Inte till salu. Vastuuviikko on tänä vuonna 24.-31. lokakuuta.

Vastuuviikko on Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen ekumeenisen neuvoston yhteinen kansainvälisyyskasvatuksen ja vaikuttamistoiminnan viikko. Se toteutetaan tänä vuonna 27. kerran.

Vastuuviikon uudella teemalla halutaan kiinnittää huomiota siihen, että ihmisten perusoikeudet eivät ole kaupan. Kaikilla on oikeus veteen, terveydenhoitoon ja peruskoulutukseen. Peruspalvelujen takaaminen on koko yhteiskunnan vastuulla.

Uuden teeman lähtökohtana on, että Raamatun kehotus palvella toisiamme merkitsee myös vastuun kantamista palvelun kaupasta. Etelän kirkot ovat todistaneet, miten veden, terveydenhoidon ja koulutuksen yksityistäminen ja siirtyminen kansainvälisen kaupan piiriin ovat vaikeuttaneet köyhien mahdollisuuksia käyttää näitä peruspalveluita.

Jotta nämä tavoitteet toteutuisivat myös kehitysmaissa, rikkaat ja valtaapitävät eivät saa pakottaa köyhiä epäreiluun vapaakauppaan ja peruspalvelujen yksityistämiseen. Ylikansallisille yrityksille on luotava sitovia kansainvälisiä säännöstöjä ja elimiä, jotka valvovat näiden säännöstöjen toteuttamista. (KT/KUA)

Lisätietoja: Kirkon Ulkomaanapu, vaikuttamistoiminnan koordinaattori Timo Frilander, p. (09) 180 2373, Suomen ekumeeninen neuvosto, projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila, (09) 180 2369.