Opettajat ilman rajoja -verkoston Globaalikasvattajapalkinnot Turkuun ja Seinäjoelle

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen jakoi Opettajat ilman rajoja -verkoston myöntämät palkinnot globaalikasvatuksessa ansioituneille koululle ja opettajille lauantaina Maailman opettajien päivän seminaarissa Helsingissä. Palkinnot saivat Raunistulan yhtenäiskoulu Turusta sekä Seinäjoen lukion opettajien työryhmä.

Opettajat ilman rajoja -verkoston yksi tärkeä tavoite on tukea globaalikasvatusta suomalaisissa kouluissa kehittämällä ja erityisesti jakamalla kouluarkeen sopivia työvälineitä, malleja, menetelmiä ja uusia materiaaleja.

Positiivista pöhinää aktiivisen globaalikasvatuksen myötä Turussa

Tänä vuonna Opettajat ilman rajoja -ohjausryhmä valitsi lukuisten ehdotusten joukosta koulun tai oppilaitoksen sarjan voittajaksi Raunistulan yhtenäiskoulun Raunistulan yksikön. Se on toiminut aktiivisesti kansainvälisyyden parissa ensin Global School for All (Koulut kehityskumppaneina – KOMPPI) -hankkeessa ja sen jälkeen Kielet kulttuurin voimavarana -hankkeessa.

Koulu on ottanut kotikansainvälisyyden aidosti mukaan globaalikasvatukseen järjestämällä yhdessä paikallisten Daisy-maahanmuuttajayhdistysten kanssa toimintaa, kuten teemapäiviä ja toiminnallisia pajapäiviä. Koululla on kumppanikoulut Nepalissa ja Etiopiassa, se on verkostoitunut useiden globaalikasvatusjärjestöjen kanssa ja koululaisia on osallistettu ja heiltä on kysytty kokemuksia ja toiveita projektien aikana. Oppilaskunta on ollut mukana mm. toteuttamassa lipaskeräystä Nepalin maanjäristyksen uhreille.

Globaalikasvatuspalkintoa on ehdottanut mm. yksi koululaisen vanhemmista: ”On ollut mukava seurata, miten kouluun on tullut positiivista pöhinää aktiivisen globaalikasvatuksen mukana. Toimintaa koululla on ollut tekemässä tiimi, yhden opettajan varaan ei ole tätä tärkeää ja aina vaan ajankohtaisempaa asiaa tarvinnut jättää. Koululaisen koti on voinut seurata kansainvälistymistä. Koululaisten arki voi olla niin erilaista ja kuitenkin samanlaista maailman eri laidoilla.”

Maailma ulottuvillasi -opintokokonaisuudesta hyviä kokemuksia Seinäjoella

Vuoden 2015 Globaalikasvattaja opettajapalkinnon saaneen Seinäjoen lukion opettajien työryhmän aloittama Maailma ulottuvillasi ilmiöpohjainen, oppiaineiden rajat ylittävä opintokokonaisuus antaa kokonaiskuvan globalisaation eri ulottuvuuksista ja kehityshaasteista. Toiminnallisissa osioissa sovelletaan opittuja asioita ja harjoitellaan vaikuttamista. Esimerkiksi opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat projekteja alakouluille, tutkivat eettistä kuluttamista, osallistuvat ja osallistavat muita hyväntekeväisyyteen.

Maailma ulottuvillasi -kokonaisuuden vaikuttavuutta osoittaa se, että osa osallistuneista opiskelijoista on hakeutunut kansainvälisiin työtehtäviin, kansalaisjärjestöihin ja vaikuttamistyöhön. Kokonaisuus jää helmenä mieleen lukiovuosista, ja opiskelijapalautteissa korostuu tyytyväisyys eri tavalla oppimisen kulttuurista.

Opintokokonaisuus on innostanut toteuttamaan vastaavanlaisia kokonaisuuksia muuallakin ja se on poikinut kiinteät kontaktit suomalaisiin kansalaisjärjestöihin, Zimbabwen aids-orpoihin sekä ugandalaiseen Kinoni-kouluun. Koko koulu on osallistunut varainhankintaan Zimbabwen aids-orpojen tukemiseksi sekä tietokoneiden hankkimiseksi Kinoni-kouluun Ugadassa. Työryhmä on laatinut kokonaisuudesta opettajan oppaan sekä kouluttanut opetusalan ammattilaisia kokonaisuuden toteuttamisessa, sekä suunnitellut ja pitänyt työpajoja zimbabwelaisille nuorille.

Opettajat ilman rajoja -verkoston perustama ja jakama Globaalikasvattajapalkinto on huomionosoitus globaalikasvatukselle suomalaisissa kouluissa. Se nostaa esille niitä hyviä malleja, menetelmiä ja käytäntöjä, jotka ovat esimerkkinä muille suomalaisille kouluille ja opettajille. Palkinnot jaettiin nyt kolmannen kerran.

Opettajat ilman rajoja -verkoston ohjausryhmään kuuluvat mm. Opettajien ammattijärjestö OAJ (pj), Ulkoasiainministeriö (vpj.), Opetushallitus (vpj.), Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsingin ja Oulun yliopistot, CIMO, Kepa, Kehys, Kirkon Ulkomaanapu ja Kirkkohallitus. Verkoston sihteeristönä ja toiminnan koordinaattorina toimii Kirkon Ulkomaanapu.

Lisätietoja:
yhteyspäällikkö Minna Törrönen, Opettajat ilman rajoja -verkosto, Kirkon Ulkomaanapu,
p. 0400 385441, minna.torronen@kirkonulkomaanapu.fi
Erityisopettaja Markku Koski, Raunistulan koulu, p. 050 432 3649, 050 368 7705
Seinäjoen lukion rehtori Tuula Lamminmäki, p. 06-416 2360, 040-524 1617
www.opettajatilmanrajoja.fi