Opettajat ilman rajoja -verkosto täyttää aukkoa kehitysyhteistyön kentällä ja sopii toiminnallaan Suomen koulutusviennin toteuttamiseen

image

Kirkon Ulkomaanapu, Opettajat ilman rajoja -verkosto ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat yhdessä kutsuneet kansanedustajat perjantaina 15.11. klo 9-10 Eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfoon aamukahville. Aamukahvien lomassa keskustellaan mm., miten voimme olla kehittämässä hauraiden yhteiskuntien koulutusrakenteita ja samalla kantaa globaalia vastuuta sekä miten rakentaa tulevaisuutta ja vaikuttaa ilmapiiriin Suomessa.Opettajat ilman rajoja -verkosto kutsuu kansanedustajia keskustelemaan myös siitä, kuinka kansanedustajat itse voivat olla mukana alueittensa vahvana vaikuttajana ja toimia verkostossa yhteiseksi hyväksi.

Tilaisuuden avaa kansanedustaja, koulutusviennin selvitysryhmän ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Päivi Lipponen. Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen kertoo uuden Opettajat ilman rajoja -verkoston toiminnasta osana koulutuksen laadun parantamista kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa työssä. Koulutusviennillä ja Opettajat ilman rajoja -verkoston toiminnalla voidaan tukea kehityspolitiikkaa ja vahvistaa myönteistä Suomi-kuvaa.

Opetusministeri Krista Kiuru on todennut Päivi Lipposen johtamasta koulutusviennin selvitysryhmän esityksistä (4.11.2013), että on kysymys sekä koulutusviennistä että laajemmasta osallistumisesta globaalin tulevaisuuden rakentamiseen. ”Voimme olla mukana kehittämässä muiden yhteiskuntien koulutusrakenteita ja tässä meillä on tarjota historiallinen todistusvoima ja esimerkki, jonka avulla voimme osaltamme jakaa myös globaalia vastuuta”, sanoo ministeri Kiuru. (Lähde: OKM:n tiedote: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2013/11/koulutusvienti.html)

Koulutuksen merkitys kehitykselle on tunnustettu kansainvälisesti. Lasten ja nuorten koulutuksessa on otettu kehitysmaissa paljon edistysaskeleita, mutta monen kehitysmaan ongelmana ovat kouluttamattomat opettajat. YK:n koulutukseen liittyvän vuosituhattavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä tulisi palkata ja kouluttaa noin 1,7 ja vuoteen 2030 mennessä 5,3 miljoonaa opettajaa (Unescon). Monissa hauraissa valtioissa siihen ei ole resursseja. Opettajien palkkaamisen lisäksi tulisi järjestää enemmän ja laadukasta koulutusta opettajille, hoitaa opettajien palkkaus ja työskentelyolosuhteet luokissa paremmiksi sekä löytää työkaluja ja välineitä laadukkaampaan koulutuksen. Jos koulutusta halutaan parantaa, on sijoitettava opettajakoulutukseen.

Hyvä, osaava ja taitava opettaja on lapsen ja nuoren koulutusuran kannalta merkittävä ja hyvin koulutetut ja motivoituneet opettajat ovat hyvälaatuisen opetus- ja koulutusjärjestelmän kehittämisen lähtökohta.
Suomi tukee tasa-arvoista, laadukasta opetusta ja elinikäistä oppimista sekä kahdenvälisellä kehitysyhteistyöllä että monenkeskisen järjestelmän kautta. Koulutuksen osuus kehitysyhteistyön määrärahoista on laskutavasta riippuen noin 4-7 prosenttia. Koulutuksen osuutta on hyvin tärkeää lisätä kehitysyhteistyön määrärahoissa.

Opettajat ilman rajoja -verkosto täyttää selvää aukkoa kehitysyhteistyön kentällä ja sopii tavoitteillaan ja toiminnallaan mainiosti Suomen koulutusviennin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Opettajat ilman rajoja -aloite on muotoutunut verkostoksi, jonka keskeinen tavoite on paikallisten opettajien pedagogisen osaamisen kehittäminen maailman hauraimmissa maissa. Laadukkaan koulutuksen kautta tuetaan paikallisyhteisöjä ja luodaan mahdollisuuksia kestävälle tulevaisuudelle. Tavoitteen saavuttamiseksi verkosto tarjoaa suomalaista opetussektorin osaamista kehitysmaihin. Suomalaisille opettajille se mahdollistaa 3-12 kk vapaaehtoisjaksoja kehitysmaissa. Suomessa Opettajat ilman rajoja -verkosto tukee koulutusjärjestelmän eri tasolla toteutuvaa globaalikasvatusta. Tavoitteena on tukea suomalaisten kasvua aktiivisiksi maailmankansalaisiksi, edistää globaalia yhteisvastuuta ja kestävää kehitystä.

Opettajat ilman rajoja -verkostoa johtaa ohjausryhmä, johon kuuluvat mm. Opettajien Ammattijärjestö (pj.), Opetushallitus (vpj.), Ulkoasiainministeriö (vpj.), Kansainvälisen liikkuvuuden Keskus CIMO, Helsingin ja Oulun yliopistot, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kirkon Ulkomaanapu. Kirkon Ulkomaanapu koordinoi verkostoa ja sen toimintaa. Uudessa verkostossa nyt yli 600 rekisteröitynyttä opettajaa ja sen toiminta on käynnistymässä innostuneesti.

Lisätietoja: globaalikasvatuksen koordinaattori – Opettajat ilman rajoja -verkosto, Minna Törrönen, Kirkon Ulkomaanapu, puh. 0400 385441, minna.torronen@kirkonulkomaanapu.fi.

Toivotamme toimittajat lämpimästi tervetulleeksi tilaisuuteen!

Päivi Lipponen
Kansanedustaja

Antti Pentikäinen
Toiminnanjohtaja, Kirkon Ulkomaanapu

Ritva Semi
Opettajat ilman rajoja -ohjausryhmän puheenjohtaja
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ