Opettajat ilman rajoja -verkosto palkitsee globaalikasvatuksessa ansioituneen opettajan ja oppilaitoksen

Opettajat ilman rajoja -globaalikasvatuspalkinto jaetaan lauantaina toista kertaa globaalikasvatuksessa ansioituneelle opettajalle ja oppilaitokselle. Palkinnon saaneet ovat tehneet aidosta kansainvälisyydestä osan koulun jokapäiväistä toimintaa, joka kasvattaa osaksi yhteiskuntaa.

Opettajapalkinnon saa turkulainen Ilpoisten koulun opettaja Heli Arosuo. Hän on toiminut Maailmankoulu -hankkeen yhteysopettajana ja globaalikasvatuksen koordinaattorina Turussa jo usean vuoden ajan. Heli Arosuo on tehnyt pitkäjänteisesti työtä globaalikasvatuksen näkökulman vahvistamiseksi Turun kouluissa ja jakanut ideoitaan myös kansallisesti. Hän iloitsee nähdessään opettajien ja oppilaiden tarttuvan tuumasta toimeen ja on itse motivoitunut globaalikasvatustyöhön.

Opettaja Arosuo on ideoinut ja organisoinut opettajille suunnattuja koulutuksia ja järjestänyt valtakunnallisen Ahtisaari-päivän Turkuun. Heli Arosuo on kehittänyt globaalikasvatusmateriaaleja ja tuottanut mm. selkokielisen opetuspaketin yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Oppilaitospalkinto annetaan Kokkolan ruotsinkieliselle lukiolle. Karleby svenska gymnasium on 200 opiskelijan lukio, jolla on laaja kansainvälinen verkosto ja vilkasta ja monipuolista, globaalikasvatusta sisältävää kansainvälistä toimintaa. Oppilaitos pyrkii osallistamaan kansainvälisiin hankkeisiinsa mahdollisimman monet opiskelijansa. Kantava ajatus on, että, jokaisen oppiaineen tulisi sisältää globaalikasvatukseen liittyviä kokonaisuuksia, koska jokaisella työpaikalla ja mediayhteiskunnassa tarvitaan osaamista ja taitoa kohdata globaaleja haasteita. Oppilaitos on ruotsinkielisten koulujen verkoston kautta mukana ulkoministeriön ja Opetushallituksen Koulut kehityskumppaneina KOMPPI -hankkeessa.

Opettajat ilman rajoja -verkosto jakaa palkinnot Maailman opettajien päivän -seminaarissa 4.10.2014 Helsingissä kello 10.30-12, Eteläranta 8, 1 krs., Helsinki.

Opettajat ilman rajoja -verkosto tarjoaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille mahdollisuuksia käyttää ja kehittää osaamistaan vapaaehtoisjaksoilla kehittyvissä ja konflikteista toipuvissa maissa. Verkosto myös tukee globaalikasvatusta suomalaisissa kouluissa kehittämällä kouluarkeen sopivia työvälineitä, menetelmiä ja uusia materiaaleja.

”Suomalaisilla opettajilla on paljon osaamista, ja Opettajat ilman rajoja -verkosto ottaa heidän osaamisensa käyttöön kehittyvien maiden koulutuksen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseksi”, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen sanoo.

Opettajat ilman rajoja -verkostoa koordinoi Kirkon Ulkomaanapu. Työtä johtaa asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina mm. Ulkoministeriö, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opettajakoulutuslaitos, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, kehityskysymysten asiantuntijajärjestö Kepa ry, Kehys ry, Oulun ja Helsingin yliopistot, Kirkkohallitus ja Kirkon Ulkomaanapu.

”Opettajat voivat vaikuttaa asenteisiin. Suomessa tarvitaan rohkeita ihmisiä, jotka vastustuksesta huolimatta jaksavat toimia heikompien puolesta”, verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja, OAJ:n erityisasiantuntija Ritva Semi sanoo.

Opettajat ilman rajoja -verkoston Maailman opettajien päivän seminaari la 4.10.2014 klo 10- 15
Eteläranta 8, 1 krs., Helsinki. Tilaisuudessa tarjotaan lounas ja aamukahvit klo 9.30 lähtien.

Toimituksille: Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan seminaaria, verkosto tarjoaa kahvit kello 9.30 ja lounaan klo 12.30. Tervetuloa!

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: yhteyspäällikkö Minna Törrönen, puh. 0400 385 441, minna.torronen@kirkonulkomaanapu.fi TAI yhteyspäällikkö Inka Hopsu puh. 040 1676036  inka.hopsu@kirkonulkomaanapu.fi