Nuorisotyön tunnustuspalkinto nuorisoverkosto Changemakerille

Opetusministeriö myönsi vuoden 2010 nuorisotyön tunnustuspalkinnon nuorisoverkosto Changemakerille. Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva itsenäinen nuorten verkosto.

Changemaker tarjoaa vapaaehtois- ja vaikuttamistoiminnan mahdollisuuksia kehityskysymyksistä kiinnostuneille nuorille. Changemaker-toiminnalla puututaan köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden rakenteellisiin syihin. Palkinnon arvo on 10 000 euroa.

Palkinnon luovutti kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin Helsingissä keskiviikkona 17. maaliskuuta. Tunnustuspalkinto jaetaan vuorovuosin nuorisotyössä ansioituneelle henkilölle tai yleishyödylliselle yhteisölle.

Palkinnon perusteluina todetaan, että Changemaker toimii globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa sen kaikilla tasoilla. Viisivuotias Changemaker on nuorten järjestämää toimintaa nuorille.

– Changemakerin tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta sekä kirkossa että yhteiskunnassa. Changemaker on tietyllä tavalla myös erillään instituutiosta ja järjestörakenteista, joissa nuorisotyön on perinteisesti ymmärretty tapahtuvan. Tämän kaltainen uusi ja innovatiivinen ajattelu on aina tervetullutta, sanoi Wallin.

Vuosittain myönnettävän nuorisotyön tunnustuspalkinnon myöntää kulttuuriministeri kuultuaan Nuorisotutkimussäätiön hallitusta. Nuorisotutkimussäätiön hallituksen muodostavat Allianssin työvaliokunta, professori Helena Helve ja opetusministeriön nuorisoyksikön päällikkö Olli Saarela.