Naisten Pankki aloitti vaikuttamistyön Nepalissa

image

Naisten Pankin Nepalin matkalle osallistuneet suomalaispäättäjät uskovat, että Nepalissa on mahdollista vaikuttaa myönteisen kehityksen puolesta. Maassa on parhaillaan menossa perustuslakiprosessi ja yhteiskunnalliset rakenteet ovat muotoutumassa. Tärkeitä kysymyksiä ovat maauudistus ja perusoikeudet.

Omakustanteiselle matkalle osallistuivat muun muassa kansanedustajat Jan Vapaavuori, Jani Toivola, Pirkko Mattila ja Tuomo Puumala, Finnair Oyj:n viestintä- ja yritysvastuujohtaja Arja Suominen sekä ulkoministerin erityisavustaja Tarja Kantola. He tapasivat sekä ruohonjuuritason toimijoita että parlamentaarikkoja ja virkamiehiä.

Matkalaiset vakuuttuivat siitä, että Naisten Pankin hankkeet saavat aikaan todellista muutosta. Naisten Pankin yleisimmät tukimuodot ovat kyläpankkien pienlainat ja ammattikoulutus. Toimeentulon parantuminen mahdollistaa naisille pääsyn irti köyhyydestä aktiiviseksi toimijaksi.

”Tapasimme naisia, jotka kertoivat, että he eivät ennen hankkeen aloittamista uskaltaneet puhua lainkaan julkisesti. Nyt he puhuivat ison joukon edessä. Hankkeen myötä he ovat uskaltaneet nostaa esiin myös muita ongelmia, kuten perheväkivalta ja naisten hyväksikäyttö.”

Laajemman muutoksen ehto on kuitenkin yhteiskunnallisten rakenteiden muutos. Vaikuttaminen tukee siten ruohonjuuritason työtä. Matkan tuliaisina vaikuttamisesta on tarkoitus tehdä osa Naisten Pankin konseptia.

Lisätietoja:

Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen, p. 050 301 8479

Naisten Pankin johtoryhmän jäsen, Ulkoinen viestintä ja markkinointi, Hanna Kallio p. 050 376 1285

Kansanedustaja Jan Vapaavuori, haastattelupyynnöt Marjukka Kuusela, p. 09 4323243, marjukka.kuusela@eduskunta.fi

Naisten Pankki kerää varoja kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. Se on vapaaehtoisyhteisö, jonka voimavarana ovat aktiiviset vapaaehtoiset, lukuisat osakkaat ja lahjoittajat. Naisten Pankin rahastoa hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu.