Missä puhkeaa seuraava kriisi – Tutustu Kirkon Ulkomaanavun Riskikarttaan!

Kirkon Ulkomaanapu on julkaissut interaktiivisen kartan maailman kriiseistä.  Kartta esittää perusteltuja arvioita siitä, mihin kriisi seuraavaksi iskee. Palvelu julkaistaan tänään 19. elokuuta vietettävän maailman humanitaarisen avun päivän kunniaksi.

Ulkomaanavun Riskikartta painottuu maihin, joissa Kirkon Ulkomaanapu tällä hetkellä työskentelee. Lisäksi karttaan on merkitty maat, joiden humanitaarista tilannetta Ulkomaanapu seuraa erityisen huolestuneena juuri nyt.

Maita voi kartalla tarkastella luonnonkatastrofialttiuden, valtion haurauden, pakolaistilanteen tai Ulkomaanavun asiantuntijoiden tekemän kokonaisarvion mukaan. Arviot kertovat paitsi käynnissä olevista katastrofeista myös kytevistä kriiseistä, kuten heikosta varautumisesta luonnonkatastrofeihin tai pahenevasta pakolaistilanteesta.

Klikkaamalla maata saa lisätietoa sen humanitaarisesta tilanteesta sekä Kirkon Ulkomaanavun työstä siellä.

Riskiarviot on tehty maailmalla käytössä olevien mittareiden pohjalta, mutta pääpaino on Ulkomaanavun humanitaarisen työn tiimin asiantuntemuksessa.

”Riskikartan tavoite on kertoa olemassa olevista ja uhkaavista kriiseistä suurelle yleisölle havainnollisessa muodossa. Lisäksi Riskikartta sopii mainiosti esimerkiksi oppimateriaaliksi kouluihin”, sanoo Ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva.

Riskikartta on toteutettu yhteistyössä STT Digihubin kanssa. Karttaa ja arvioita eri maiden tilanteista päivitetään jatkossa säännöllisesti.

(Kartta ei ole enää toiminnassa, toim. huom.)

Lisätietoja, Satu Helin, uutistuottaja, p. 040 630 8133
Eija Alajarva, humanitaarisen avun päällikkö, p. 040 582 1183