Matkakumppanuus on työtä ja toimintaa

Kirkon kansainvälisessä työssä ahertavien tuntoja tulkitsi tarinateatteri Kumbe. Se nosti kipupisteistä esille kiireen, yksinäisyyden, vähäisen palautteen, liiat kokoukset, byrokratian, työn paljouden ja rajattomuuden. Työn iloista tuotiin esiin uudet ystävyyssuhteet.

Yhteistyö on voimaa

Tampereen Messukylän seurakunnassa Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä toimiva Janne Kankainen osallistui kanavatyöskentelyyn, joka rohkaisi hengelliseen matkakumppanuuteen.

– On tärkeää, että kirkon työntekijää muistetaan kannustaa hengellisen elämän hoitamiseen. Samalla meitä muistutetaan, että Jumalan eteen voi tulla juuri sellaisena kuin on.

Kankaisen mukaan Messukylässä lähetyksen ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyö on saumatonta.

– Teemme pieniä asioita ja vähän kerrallaan. Tärkeintä ei ole, kuka tekee, vaan se että työ tulee tehdyksi. Alkava Yhteisvastuukeräys on esimerkki hankkeesta, johon kaikki seurakunnan kansainvälisessä työssä mukana olevat lähtevät.

Keravan seurakunnan lähetyssihteeri Hanne Matikainen pitää yhteisiä päiviä tärkeinä useista syistä.

– Kansainvälisen vastuun asiat ovat monissa seurakunnissa – ponnisteluista huolimatta – hajallaan. Kuopiossa kävi ilmi myös, kuinka jotkut keskeiset käsitteet vaativat toistuvasti uudelleen määrittelyä. Selkeän suunnan löytämiseksi tarvitaan yhteisiä keskusteluja. Niiden perusteella on mahdollista hahmottaa uusia työmalleja ja muuttaa työn rakenteita kirkon kansainvälisessä työssä.

– Pienten seurakuntien talous on tiukkaakin tiukempi, väkeä muuttaa pois ja resurssit vähenevät. Toivon, että kohtaamiset neuvottelupäivillä vaikuttivat niin, että Kuopiosta palataan arkeen virkistäytyneinä ja omaa työtä arvostaen.

Kilpailusta kohtaamiseen

Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilötyöstä vastaava kouluttaja Nina Silander korostaa päivien merkitystä naapurin työhön tutustumisen näkökulmasta.

– On tärkeää tavata kasvokkain ja kuulla, mitä toinen oikeasti tekee. Toivon, että rinnakkain kulkemisen henki kasvaa, eikä meidän tarvitsisi seurakunnissa kilpailla toistemme kanssa tilasta ja mielenkiinnosta.

Kirkon lähetystyön keskuksen koulutussihteeri Kirsti Sirviö uskoo, että todellinen matkakumppanuus syntyy kohtaamisesta.

– Lähetyssihteerit ja Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöt pitävät koulutuksissa esillä erilaisuuden sietämistä. Eikö se ala siitä, että opettelen erilaisuuden sietämistä omassa työyhteisössäni. Yhteinen tehtävämme on mittaamattoman suuri. On surullista, jos se kompastuu kohtaamattomuuden ongelmiin.

Sirviön mukaan matkanteko vaatii kasvua.

– Meillä on suuri oikeassa olemisen tarve ja monen on käytävä kova tie opetellessaan olemaan armollinen hiukan toisin ajattelevalle.

KUA/Lea Lappalainen

Valokuvat tiedotusvälineiden käyttöön:

1. Janne Kankainen

2. Hanne Matikainen

3. Nina Silander ja Hilda Kemppainen, läh.siht. Nurmes