Lisää tukea Etiopiaan

Etiopiassa noin 6,4 miljoonaa ihmistä on edelleen ulkopuolisen ruoka-avun tarpeessa. Kirkon Ulkomaanapu on saanut ulkoministeriöltä 500 000 euroa alueella tehtävään humanitaariseen työhön.  Syyskuussa Ulkomaanapu myönsi omasta katastrofirahastostaan 200 000 euroa kuivuuden ja vakavan ruokakriisin koettelemien etiopialaisten auttamiseksi. Apua on jo saatu toimitettua perille.

Vaikka viime kuukauden paikoittaiset odottamattomat sateet ovat helpottaneet kuivuudesta kärsivien karjatalousalueiden vedensaantimahdollisuuksia, ne ovat myös romahduttaneet jo ennestään niukkoja satotoiveita pilaamalla kypsyvää viljaa.  Vuosittaiset pääsateet, joista Etiopian maanviljelijät ovat riippuvaisia, ovat jääneet heikoiksi.

 – Kirkon Ulkomaanavun tuki on mennyt nopeasti perille Etiopiaan. Yksi paikallisista yhteistyökumppaneistamme, Etiopian Mekane Yesus -kirkon avustusosasto, on käynnistänyt ruoka-apuohjelman etelässä, Oromiyan läänissä, kertoo Ulkomaanavun humanitaarisen avun suunnittelija Maritta Niskanen-Tamiru.

– Paikalliset yhteisöt ovat parhaillaan identifioimassa yhdessä viranomaisten kanssa kaikkein eniten apua tarvitsevia. Avun tarpeessa on noin 17 000 ihmistä, erityisesti alle 5 -vuotiaat lapset, raskaana olevat ja imettävät äidit ovat haavoittuvassa asemassa. Heille jaetaan ravitsevaa lisäruokaa sekä ruokaöljyä seuraavan kahden kuukauden ajaksi, jotta he selviytyisivät paremmin tästä katastrofista.

Ulkoministeriön myöntämällä tuella jatketaan haavoittuvimmassa asemassa olevien etiopialaisten tukemista. Summalla hankitaan muun muassa ruoka-apua sekä siemeniä seuraavaa kylvökautta varten.  

Kirkon Ulkomaanapu on Kirkkojen kansainvälinen katastrofiavun verkoston ACT:n jäsen.  Verkosto koordinoi hätäaputyötä Etiopiassa yhdessä YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Etiopian kuivuuden ja ruokakriisin koettelemia voi auttaa lahjoittamalla Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, Sampo Pankki 800018-223340, lyhytviite 1669.

Lisätietoja:
humanitaarisen avun yksikön päällikkö Jouni Hemberg, puh. (09) 1802 513 tai 050 3259 597 ja humanitaarisen avun suunnittelija Maritta Niskanen-Tamiru, puh. (09) 1802 407 tai 050 390 4299