Liberiassa jo lähes 90 000 Norsunluurannikon pakolaista

image

Liberiaan on tullut jo arviolta noin 86 000 Norsunluurannikon pakolaista ja luku kasvaa koko ajan. Pelkästään viimeisten kolmen viikon aikana on saapunut 30 000 pakolaista. Alueelle saatava apu on tällä hetkellä täysin riittämätöntä tarpeeseen nähden.

-Ihmisiä kuolee nälkään ja tauteihin. Rajan tuntumassa aikuisia ihmisiä kuolee ripuliin juotuaan likaista vettä. Ruokakuljetukset eivät pääse perille teiden huonon kunnon takia, kertoo Kirkon Ulkomaanavun Länsi-Afrikan alue-edustaja Päivi Muma tilanteesta, joka on kestänyt jo kolme kuukautta.

Nimban raja-alueella on pulaa varsinkin lääkkeistä ja ruoan jakelu on hidasta. Avun perille menoa vaikeuttaa paitsi teiden huono kunto, myös se, että pakolaisia on yli 70 kylässä. Aliravittujen lasten määrä alueella on suuri. Kaivoja on jo saatu kunnostettua ja myös teitä saatu valmiiksi.

-Olemme syventäneet jo olemassa olevia kaivoja ja rakennamme uusia. Teiden korjaaminen on erittäin tärkeää, jotta apu saadaan perille.
Kirkon Ulkomaanapu tekee yhteistyötä paikallisen järjestön kanssa, jolla on pitkä kokemus terveydenhuollosta ja omia klinikoita Nimban alueella. Klinikoille on Ulkomaanavun tuella palkattu lisää kätilöitä ja hoitajia. Tästä huolimatta klinikat ovat ylikuormitettuja. Muma on työskennellyt paikallisella terveysklinikalla, jolla hoidettiin yli 100 potilasta päivässä.

-Ihmisiä hakeutui klinikalle niin paljon, että pidimme sitä auki vuorokauden ympäri. Pakolaisilla ei ole rokotuksia, joten rokotamme heitä, kertoo Muma.

Paikalliset ihmiset pakolaisten apuna

Pakolaiset ovat asettuneet rajan tuntumaan alueelle, jossa puhdasta vettä, terveyspalveluja tai kouluja ei ole riittävästi paikallisillekaan asukkaille. Paikalliset ovat kuitenkin pakolaisten tukena esimerkiksi majoittaen heitä.

-Paikalliset tekevät kaiken minkä pystyvät. Alueella oli banaaneja ja kassava-juuresta, joiden piti riittää marraskuuhun asti. Ne ovat nyt loppu, kommentoi Liberian rajalla työskentelevä Ulkomaanavun humanitaarisen avun koordinaattori Antti Toivanen Nimbasta.
Pakolaisista valtaosa, noin 60 prosenttia, on alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria.

-Annamme pakolaisille myös psykososiaalista tukea. Osa lapsista on tullut rajan yli ilman perhettä. Myös lasten koulutusta on suunnitteilla tulevaisuudessa, kertoo Muma.

Psykososiaalisen tuen lisäksi ehkäistään lasten hyväksikäyttöä. Konfliktitilanteissa on usein vaarana, että lapset tulevat värvätyiksi esimerkiksi sotilasarmeijoihin.
 
Ulkomaanapu on avustanut Norsunluurannikon pakolaisia ja Liberian rajakylien asukkaita tammikuusta alkaen, avustustoimia jatketaan ainakin vuoden loppuun. Avustussuunnitelman kokonaisbudjetti on 1,2 miljoonaa euroa. Siitä on tähän mennessä saatu kerätyksi noin 500 000 euroa, josta 300 000 euroa on Ulkoasiainministeriön humanitaarista apua ja 100 000 euroa Ulkomaanavun omasta katastrofirahastosta.
Ulkomaanapu hakee avustusohjelmalleen rahoitusta myös kansainvälisen verkostonsa, ACT Allianssin kautta. Avustussuunnitelma ja rahoitusanomus julkistettiin maaliskuun alussa.

Norsunluurannikon pakolaisia Liberiassa voi tukea lahjoittamalla tilille Nordea 157230-500504, viite 9865.

Verkkolahjoitukseen tästä

Lisätietoja:

Merja Luukkanen, humanitaarisen avun koordinaattori, puh. 0400 583 386

Kuvapyynnöt:

Lotta Numminen, viestintäassistentti, puh. 0400 103 286