Laskiaiskolehti katastrofiapuun

Katastrofirahastosta voidaan antaa nopeasti apua äkillisissä katastrofeissa, kuten viime lokakuussa tapahtuneessa Pakistanin maanjäristyksessä. Juuri katastrofirahaston turvin Kirkon Ulkomaanapu pystyi lähettämään välittömästi apua myös tsunamin uhreille.

Rahastosta annetaan apua myös niin sanottuihin hiljaisiin katastrofeihin, jotka eivät ylitä uutiskynnystä ja joihin ei kerry keräysvaroja. Viime vuonna apua annettiin muun muassa Afrikan nälänhätäalueille.

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen toiseksi suurin katastrofiavun antaja. Viime vuonna se toimitti hätäapua seitsemääntoista katastrofikohteeseen eri puolilla maailmaa.

Katastrofirahastoon voi lahjoittaa myös suoraan: Sampo 800018-223340 tai Nordea 157230-500504, viestiksi "Katastrofirahasto"

Lisätietoja: tiedottaja Ulla Hottinen, p. 09-1802 469, 050-350 1099

Valokuvia voi kysyä tiedotussihteeri Aija Lintulalta, p. 09-1802 391

Lue lisää katastrofirahastosta!