Lähetystyön neuvottelukunta ei päässyt yksimielisyyteen

Neuvottelukunta ei saavuttanut työssään yksimielisyyttä. Suomen Lähetysseura jätti mietintöön eriävän mielipiteen. Mietintö ja eriävä mielipide ovat nähtävissä osoitteessa www.evl.fi

Kirkon Ulkomaanavun työntekijöitä osallistui neuvottelukunnan työhön, mutta se ei säätiönä ole ottanut kantaa neuvottelukunnan ehdotuksiin.

"Myönteistä mietinnössä on mm. se, että kansainvälinen vastuu ja heikoimmassa asemassa
olevien auttaminen nähdään kristillisen kirkon perustehtävänä ja jokaisen kristityn velvollisuutena.

Mietinnön käyttämä terminologia saattaa sen sijaan aiheuttaa sekaannusta. Mietinnössä puhutaan kirkon yhteisestä lähetystehtävästä, johon kuuluvat niin kehitysyhteistyö kuin lähetystyö.

Vaikka molemmat ovat kristilliselle kirkolle olennaisen tärkeitä, on ne toimintamuotoina tästä huolimatta syytä pitää erillään. On ilman muuta hyvä, että tästä huolimatta lähetysjärjestöt toteuttavat molempia työmuotoja", toteaa Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.