Lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle yli 53 miljoonaa euroa

Seurakunnat ja yksityiset lahjoittajat tukivat kirkon lähetysjärjestöjä ja Kirkon Ulkomaanapua viime vuonna 53,3 miljoonalla eurolla. Suurimmat taloudellisen tuen muodot olivat seurakuntien talousarviomäärärahat ja yksityisten ihmisten vapaaehtoinen kannatus.

Helsingin hiippakunta on tänäkin vuonna tilaston kärjessä, kun hiippakuntien kokonaiskannatus jaetaan jäsenmäärän mukaan. Jokainen Helsingin hiippakunnan jäsen tuki kirkon lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa 14,42 eurolla. Toisena oli Espoon hiippakunta ja kolmantena Mikkelin hiippakunta.

Kannatus on suunnilleen viime vuoden tasoa

Tilasto koottiin ensimmäisen kerran vuonna 1965. Kirkon Ulkomaanapu on ollut mukana vuodesta 2004. Vuodesta 2002 alkanut keskeytyksetön kokonaiskannatuksen kasvu pysähtyi vuonna 2011. Silti testamenttitulot kasvoivat lähes 189 000 eurolla. Muissa kannatusmuodoissa tapahtui pientä vähenemistä, mikä selittää noin 332 000 euron kokonaiskannatuksen vähenemisen vuoteen 2010 verrattuna.

”Seurakuntien ja yksityisten lahjoittajien panos mahdollistaa kirkon lähetystehtävän toteuttamisen. Luvut kertovat, että kannatus on suunnilleen viime vuoden tasoa. Suomen Lähetysseura saa eniten talousarviomäärärahoja, kun taas Kirkon Ulkomaanapu on selvä ykkönen vapaaehtoisessa kannatuksessa yksityisiltä”, kertoo Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja Risto Jukko.

Suurimman vapaaehtoisen kannatuksen yksityisiltä sai Kirkon Ulkomaanapu, lähes 7,5 miljoonaa euroa. Lähetysjärjestöistä eniten sai Suomen Lähetysseura, noin 2,9 miljoonaa euroa. Muista lähetysjärjestöistä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Svenska Lutherska Evangeliförening i Finland, Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys, Evankelis-luterilainen lähetysyhdistys Kylväjä ja Radiolähestysjärjestö Sanansaattajat kasvattivat hiukan vapaaehtoista kannatustaan.

Kannatustilasto on nähtävissä Kirkon lähetystyön keskuksen verkkosivuilla osoitteessa:
http://sakasti.evl.fi/lahetystyontilastot
.