Keski-Afrikan tasavallan opetusministeri Kirkon Ulkomaanavun vieraaksi

Keski-Afrikan tasavallan opetusministeri Elois Anguimate on Kirkon Ulkomaanavun vieraana Suomessa 9.-11.9. Ulkomaanapu ja Keski-Afrikan tasavallan opetusministeriö allekirjoittavat koulutusta käsittelevän yhteistyösopimuksen vierailun aikana. Samassa yhteydessä järjestetään lehdistötilaisuus, joka pidetään perjantaina 11.9. klo 12 osoitteessa Eteläranta 8.

Kyseessä on ensimmäinen ministerivierailu Suomeen Keski-Afrikan tasavallasta, yhdestä maailman hauraimmista valtioista. Maan koulutussektorin tila on huono: koulurakennukset ovat romahtamistilassa, kouluun pääsee harva ja opettajien koulutustaso heikko. Lisäksi vuonna 2013 alkanut väkivaltainen konflikti on entisestään vaikeuttanut lasten mahdollisuuksia päästä kouluun.

Kirkon Ulkomaanapu on toiminut Keski-Afrikan tasavallassa syksystä 2013 lähtien. Tänä aikana Ulkomaanapu on muun muassa korjannut ja varustanut koulutiloja yli 20 000 lapselle. Alkuvuodesta 2015 Kirkon Ulkomaanavun Unicefille sekondeeraama asiantuntija Risto Ihalainen koordinoi Banguissa toistaiseksi kattavimman arvion tekemisen maan koulutussektorista.

Suomalaisen järjestön menestyksekäs työ Keski-Afrikan tasavallassa on saanut ministerin kiinnostumaan Suomen koulutusosaamisesta. Yksi vierailun tavoitteista onkin kartoittaa, millaista yhteistyötä maassa voitaisiin suomalaisten koulutusvientitoimijoiden kanssa tehdä.

Anguimate keskustelee suomalaisesta koulutusosaamisesta myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen ja kehitysministeri Lenita Toivakan kanssa.

”Opetusministerin saapuminen Ulkomaanavun vieraaksi kertoo siitä, että samaan aikaan kun hallitus leikkaa kehitysyhteistyöjärjestöjen tukia, kysyntä niiden osaamiselle ja läsnäololle on maailmalla suurta”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

Hän näkee parantamismahdollisuuksia kehitysyhteistyön, koulutusvientiyritysten ja akateemisen tutkimuksen välisessä yhteistyössä.

”Kaupalliset toimijat vievät koulutusta pääosin kehittyneille alueille tai turvallisiin kohteisiin. Suomalainen koulutusvienti ei tue kehitystä niillä alueilla, jossa sitä kipeimmin tarvittaisiin. Tarvitaan kehitysyhteistyöjärjestöjen osaamista ja ammattitaitoa, jotta oppiminen olisi mahdollista yhä useammalle myös haurailla alueilla”, Hemberg sanoo.

Lehdistötilaisuuden yhteydessä 11.9. allekirjoitetaan Ulkomaanavun ja Keski-Afrikan tasavallan opetusministeriön välinen yhteistyösopimus. Yhteistyön tavoitteena on Keski-Afrikan tasavallan koulutusjärjestelmän vahvistaminen ja hyvän hallinnon kehittäminen. Tätä tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisen Unicefin kanssa. Toinen hankkeen merkittävä rahoittaja on Global Partnership of Education.

Lehdistötilaisuudessa on aikaa kysymyksille, mutta henkilökohtaiset haastattelut ministerin kanssa eivät ole tilaisuuden jälkeen mahdollisia. Erillisestä henkilökohtaisista haastatteluista kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Laura Vanhaseen p. 040 631 9409. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset perjantain tiedotustilaisuuteen: Satu Helin, uutistuottaja, p. 040 630 8133.