KUA sai hyvän arvosanan tilintarkastuksessa

Erityistilintarkistus antaa hyvin myönteisen yleisarvion Kirkon Ulkomaanavun työstä. Sen mukaan Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyö on eettisesti korkeatasoista, sen työntekijöiden ammattitaito on korkea ja taloushallinto on asianmukaisesti järjestetty.

Tarkastus antaa myös joukon käytännöllisiä kehittämishaasteita. Jatkossa ulkoministeriön tukemissa hankkeissa on noudatettava suoriteperustaista kirjanpitoa, mikä auttaa suomalaisen euron vaikutusten seuraamista. Samoin työaikaseurantaa hankkeiden hallinnossa on kehitettävä. Tarkastus antaa suosituksia myös hankehallinnon ja riskien hallinnan kehittämisestä. Kehittämistarpeita täsmennetään edelleen osana KUAn ja UM:n yhteistyötä.

Kirkon Ulkomaanavun hallitus on käsitellyt kokouksessaan tarkastuksen havaintoja. Hankehallinnon kehittämistä jatketaan vuonna 2006 perustetussa hankehallinnon kehittämisyksikössä. Yleishallintoa kehittämään on perustettu sisäisen palvelun yksikkö, jota vetämään on nimetty Hanna Saarelainen ja yksikön resursseja vahvistetaan. Lokakuun alusta 2007 alkaen Kirkon Ulkomaanavussa toimii myös sisäinen tarkastaja, jota tehtävää hoitamaan on nimetty Ilona Poutala.

Ulkoministeriöllä on kymmenen ison kansalaisjärjestön kanssa kumppanuussopimus, mikä mahdollistaa avustustyön monivuotisen suunnittelun.

Lisätietoja: Antti Pentikäinen, 040 5313 514 tai antti.pentikainen(at)kua.fi