KUA ja SLS solmivat sopimuksen yhteistyöstä

Sopimuksessa järjestöt asettavat yhteiseksi tavoitteeksi yhteisen strategisen suunnittelun ja käytännön yhteistyön lisäämisen sekä kotimaassa että maailmalla.

Tarpeen yhteistyösopimukselle ovat luoneet sekä järjestöissä että kansainvälisellä kentällä tapahtuneet muutokset. Yhteistyötä laajentamalla järjestöt pystyvät toteuttamaan kirkon kansainvälistä vastuuta paremmin. Yhteistyöasiakirja allekirjoitettiin 15. marraskuuta.

"Kirkoilla on ollut kehitysavussa keskeinen merkitys ja tällä yhteistyöllä pyrimme vahvistamaan sen merkitystä entisestään. On myös tärkeää, ettemme kirkon kansainvälistä vastuuta toteuttaessamme kilpaile keskenämme, vaan tuemme toisiamme erityisosaamisalueistamme käsin", Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen toteaa.

"Haluamme tällä sopimuksella ilmaista kaikille työmme tukijoille, että toimimme tehokkaasti yhdessä ja päällekkäisyyksiä välttäen. Samoin kuin kotimaassa myös kansainvälisissä yhteyksissä olemme kirkkomme toimijoita, joiden yhteistyö ja toimintojen koordinointi parantaa ponnistelujemme tuloksellisuutta", kommentoi Suomen Lähetysseuran johtaja Seppo Rissanen sopimusta.

Lisätietoja:

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. 040-531 3514

Suomen Lähetysseuran johtaja Seppo Rissanen, p. 040 5061101