KUA ja SEN tiivistävät yhteistyötään

Sopimuksessa SEN tunnustaa KUA:n työn ekumeenisen luonteen ja tukee KUA:n osallistumista Kirkkojen maailmanneuvoston piirissä toteutuvaan ekumeenisten avustusjärjestöjen yhteistyön tiivistämiseen. KUA puolestaan sitoutuu pitämään SEN:n ja sen jäsenkirkot informoituna ekumeenisten avustusjärjestöjen toiminnasta.

Sopimuksen tavoitteena on myös vahvistaa KUAn ja SENin yhdessä järjestämän Kirkkojen kansainvälisen vastuuviikon roolia kirkkojen yhteisenä kampanjana. Tämän vuoksi Vastuuviikon kampanjatoteutuksen päävastuu ja projektisihteerin toimi siirtyvät vuoden 2006 alussa KUA:sta SEN:iin. KUA on kuitenkin entiseen tapaan mukana kampanjan järjestäjätahona ja osallistuu kampanjan toteutukseen sekä rahoittamiseen.

KUA sitoutuu sopimuksessa selvittämään käytännön edellytykset tuen antamiselle SEN:n jäsenkirkkojen tai niiden järjestöjen tekemälle kehitysavulle. Lisäksi KUA ja SEN sitoutuvat sopimuksessa tukemaan toistensa työtä ja säännöllisesti keskustelemaan yhteistyönsä tai yhteisten hankkeiden kehittämisestä.

Lisätietoja

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. (09) 1802 415
Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Jan Edström, p. (09) 1802 370